Innehåll

Tobaksfria nikotinprodukter

Du som bedriver detaljhandel eller e-handel av tobaksfria nikotinprodukter måste först ha gjort en anmälan om försäljning. Anmälan ska göras via kommunens e-tjänst.

Anmälan

En näringsidkare som har säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska göra en anmälan till den kommun där det fysiska försäljningsstället är beläget. Om ett fysiskt försäljningsställe saknas, ska anmälan göras till den kommun där företaget har sitt säte eller, om företaget saknar säte inom landet, till den kommun där företaget har ett fast driftställe. Saknar näringsidkaren säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige ska anmälan göras till Folkhälsomyndigheten. Detta framgår av 17 § i LTN.

Till folkhälsomyndigheten

Egenkontrollprogram

Du som bedriver detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter, ska utöva egenkontroll över försäljningen och hanteringen i övrigt av tobaksfria nikotinprodukter och se till att det finns ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Lagar och regler

Lag (2022:1257) om tobaksfria niktotinprodukter Denna lag innehåller bestämmelser om produktanmälan, produktkrav, försäljning och marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter.

Läs mer om lagen här

Ålderskrav

Tobaksfria nikotinprodukter får inte säljas eller på annat sätt lämnas ut till den som inte har fyllt 18 år. Den som lämnar ut en produkt ska säkerställa att personen har fyllt 18 år. Om det finns särskild anledning att tro att produkten har avsikt att lämnas över till någon som inte har fyllt 18 år, får den inte lämnas ut.

På försäljningsställen ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.

Märkning

Förpackningar till tobaksfria nikotinprodukter ska förses med en innehållsdeklaration och en text som upplyser om nikotinets skadeverkningar (hälsovarning).

Marknadsföring

Vid marknadsföring av tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska särskild måttfullhet iakttas. Reklam eller andra marknadsföringsåtgärder får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av tobaksfria nikotinprodukter.

Blanketter

Om du inte har möjlighet att ansöka via kommunens e-tjänst så finns blanketter tillgängliga här:

Klicka här för att komma till blanketter

Ifyllda blanketter skickas till:
Järfälla kommun
Socialförvaltningen
Kansli- och tillsynsenheten
177 80 Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp