Innehåll

Solrosor i Järfälla.

Allt fler söker till Järfälla gymnasium

Under de senaste åren har allt fler ungdomar, både i Järfälla och i grannkommuner, sökt till Järfälla gymnasium. I jämförelse mellan antagningen år 2020 och 2023 har antalet sökande fördubblats. Intresset är stort även inför årets gymnasieval och nu bjuder skolan in till Öppet hus.

Enligt Roland Svensson, tillförordnad rektor på skolan, har elevernas intresse för Järfälla gymnasium fått en betydande skjuts. Den fördubblade ökningen återspeglas även i högre meritvärden bland de sökande. Den första ansökningsperioden är öppen fram till den 15 februari och Roland ser fram emot att få ta del av årets antagningssiffror.

– Förändringen kan delvis bero på målmedvetna insatser, där skolan aktivt arbetar med att marknadsföra och profilera sig. Skolans synlighet och medvetenhet har ökat, vilket kan vara en bidragande faktor till det större söktrycket säger Roland.

Han berättar även om det framgångsrika samarbetet med grundskolorna som också kan vara en bidragande faktor, där gymnasiet bland annat arbetat med att skapa en bättre förståelse hos grundskoleeleverna när det gäller de olika utbildningsmöjligheterna. Ett strategiskt samarbete som ökat medvetenheten om Järfälla gymnasium som ett attraktivt val för fortsatta studier.

Utmaningar och framsteg

Trots framgångarna står Järfälla gymnasium inför utmaningar. Av de elever som påbörjade sina studier år 2020, har många haft problem att nå examen inom tre år. Skolan bedömer dock att det ökade söktrycket, såväl som meritvärden bland antagna elever, leder till att fler når godkända betyg i enskilda kurser framöver – vilket lägger grunden för att fler ska nå examen.

– Skolan strävar efter att främja elevernas framgång och arbetar aktivt för att säkerställa att varje elev når sina studiemål och examen på bästa möjliga sätt, säger Roland.

Öppet hus

Gymnasievalet inför läsåret 2024/2025 är i full gång. Den 7 februari välkomnas blivande gymnasieelever och deras vårdnadshavare till ett Öppet hus på Järfälla gymnasium. Här ges möjlighet att uppleva skolan från insidan – och såklart att träffa lärare och elever.

Läs mer om Öppet hus på Järfälla gymnasium

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp