Innehåll

Årets nominerade till Byggnadsmärket

Kika på de sju Järfällabyggnaderna som har chansen att tilldelas utmärkelsen Byggnadsmärket för 2022 och 2023. Vilken är din favorit?

Tack till alla som var med och nominerade. Vinnaren kommer att utses på miljö- och byggnadsnämndens sammanträde den 5 mars. Prisutdelningen kommer att äga rum när kommunfullmäktige sammanträder i maj.

Därför delar Järfälla kommun ut Byggnadsmärket

För att främja vården av kulturhistoriskt, arkitektoniskt eller miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar samt väl sammanhållna yttre och inre miljöer. Utmärkelsen ska bidra till att verka för god och hållbar byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och anläggningar.

Här är de nominerade

Villa Krstic i Skälby

Ritad av arkitekt Ana Gejo Krstic

"För en tydlig gestaltningsidé som som är både stram och lekfull. Villan har en traditionell form men med ett eget modernt uttryck, ett intressant inslag i omgivningen."

Villa Krstic. Bild: Järfälla kommun.

Luftseglaren i Barkarbystaden

Ritat av Reflex Arkitekter för Svenska studenthus

"För en väl genomarbetad del av stadskvarter och en sammanhållen komposition utifrån ett övertygande samspel mellan skarpa arkitektoniska idéer och genomförande."

Luftseglaren. Bild: Reflex.

Sturevägen i Jakobsbergs centrum

Ritat av Krook och Tjäder Arkitekter för Skandia Fastigheter

"För ett fint exempel på förtätning av staden där väl avvägda byggander bildar en fond till stadslivet."

Sturevägen. Bild: Krook och Tjäder Arkitekter

Parkkvarteret vid Veddestabron/Enköpingsvägen

Ritat av VARG Arkitekter för Skanska Hyresbostäder

"För ett kvarter med ett starkt uttryck och identitet som i sin robusthet svarar upp mot platsens urbanitet."

Parkkvarteret. Bild: VARG Arkitekter.

Sopsugen i Barkarbystaden

Ritad av LLP Arkitekter för Järfälla kommun

"För en gedigen miljöbyggnad med fina detaljer som ger uttryck för sin funktion genom gestaltningen."

Sopsugen. Bild: LLP Arkitekter, Tor Lindstrand.

Bas Barkarby

Ritat av White Arkitekter för Atrium Ljungberg

"För ett tydligt landmärke som gör sitt jobb och skapar en länk mellan motorväg och stad samt väl avvägda volymfördelningar."

Bas Barkarby. Bild: Järfälla kommun.

Sagogläntan

Järfälla kommun

"För ett fint exempel på utemiljö som anpassar sig till naturens förutsättningar och bjuder in till lek och umgänge."

Sagogläntan. Bild: Järfälla kommun.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp