Innehåll

Årets vinnare av Byggnadsmärket

Studentbostaden Luftseglaren i Barkarbystaden.

Här är årets vinnare av Byggnadsmärket - studentboendet Luftseglaren, ritat av Reflex Arkitekter. Byggnadsmärket delas ut till kulturhistoriskt och arkitektoniskt värdefulla byggnader i Järfälla.

Totalt var sju stycken byggnader eller anläggningar, som blivit klara under 2022 eller 2023, nominerade till Byggnadsmärket. Vinnare blev husen i i Barkarbystaden med 199 studentlägenheter, som är ritade av Reflex Arkitekter. Luftseglaren blev även nominerad till Studentbostadspriset 2022.

Prisutdelningen kommer att äga rum när kommunfullmäktige sammanträder i maj.

Miljö- och byggnadsnämndens motivering

"Byggnaderna visar på en väl genomarbetad del av stadskvarter inom Barkarbystaden. En sammanhållen komposition utifrån ett övertygande samspel mellan skarpa arkitektoniska idéer och genomförande.

Ett kvarter väl förankrat på platsen, såväl mot anslutande gaturum, som mot stadsdelen i stort.

Byggnadsvolymerna och byggnadsdetaljer vävs samman till en trovärdig helhet, en stark självständig gestalt med välgörande materialitet, med den traditionella ordningen som grund.

De arkitektoniska grundelementen samverkar på ett övertygande vis."

Därför delar Järfälla kommun ut Byggnadsmärket

För att främja vården av kulturhistoriskt, arkitektoniskt eller miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar samt väl sammanhållna yttre och inre miljöer. Utmärkelsen ska bidra till att verka för god och hållbar byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och anläggningar.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp