Innehåll

Fjällenskolans musikklasser avvecklas

På grund av minskat antal elever som söker sig till Järfällas musikklasser kommer musikinriktningen att avvecklas. Blivande elever i årskurs 8 och 9 kommer att bli dom sista musikklasserna i Fjällenskolan.

Fjällenskolan, där Järfälla musikklasser finns idag, har tillsammans med förvaltningsledningen beslutat att fasa ut och avveckla Järfälla musikklasser på skolan. Huvudanledningen är ett minskat elevunderlag och att det även framåt troligtvis blir svårare med rekrytering av nya elever då elevens val försvinner från timplanen efter sommaren.

Utfasningen kommer att ske under en tvåårsperiod, och därefter avvecklas musikklasserna på skolan. Elever som till hösten ska börja i årskurs 8 och 9 får möjlighet att fullfölja hela utbildningen. Till hösten kommer däremot inga nya elevintag att göras och det innebär att det inte blir någon ny årskurs 4. Elever som till hösten skulle påbörjat årskurs 5, 6 och 7 i musikklass kommer får en plats i en annan klass på Fjällenskolan. Avsikten är dessa elever ska erbjudas extra musik/kör under eftermiddagstid, för de som vill.

Fakta om elevens val

Riksdagen har fattat beslut om ändringar i skollagen som innebär att elevens val tas bort i grundskolan från och med höstterminen 2024. Regeringen har beslutat om hur tiden från elevens val ska fördelas till övriga ämnen i timplanen.

Läs mer på Skolverket hemsida.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp