Innehåll

Från distansarbete till närarbete och coworking

Järfälla kommun har analyserat förutsättningarna och efterfrågan för coworking och kontorshotell i Järfällas kommundelar.

Majoriteten av de Järfällabor som svarat på enkäten kan jobba på distans och gör det i genomsnitt 2–3 dagar per vecka. Cirka en tredjedel av de som svarat är även intresserade av coworking nära hemmet. Många ser det också som en utgift arbetsgivaren bör stå för. Sigfus Konradsson, hållbarhetsstrateg på kommunen, berättar om förstudien.

– Vi har utifrån ett hållbarhets-, fritids- och vardagsperspektiv, försökt se vad kommunens roll bör vara i det nya distansarbetslivet. Vilka behov, problem och önskemål Järfällaborna har i relation till sin nuvarande arbetslivsvardag. Kommunen vill bland annat titta på möjligheterna för människor att kunna jobba nära hemmet. Vi vill minska pendlingsbehovet, förenkla livspusslet och öka den vardagliga aktiviteten i Järfällas olika områden, att vi får fler som närarbetar och en mer aktiv dagbefolkning.

Hur ser möjligheterna ut för coworking eller kontorshotell i Järfälla?

– Idag finns det inte så många coworking-erbjudanden för Järfällaborna. Men vi ser i kommande byggprojekt i bland annat Barkarbystaden flera planer för coworking som en del av olika kontorserbjudanden, så det är på gång. I Jakobsbergs centrum finns det även kontorshotell för mindre företag på flera platser.

Vad är nästa steg i arbetet för kommunen?

– Vi fortsätter att sammanställa utbudet och tittar också på möjligheterna i kommunens egna lokaler runt om i Järfälla. Om vi har lokaler som kan nyttjas för fler ändamål, gärna i centrumnära läge. En tanke vi har är att också sammanställa en ”var kan man jobba”-karta, där alla ställen, från kontorshotell till caféer, listas utefter vad de erbjuder.

Sigfus Konradsson, hållbarhetsstrateg på kommunen, har undersökt Järfällas roll i det nya distansarbetslivet.

Sigfus Konradsson, hållbarhetsstrateg på kommunen, har undersökt Järfällas roll i det nya distansarbetslivet.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp