Innehåll

Gamla simhallen byggs om för föreningslivet

Nu ska gamla simhallen i Jakobsberg byggas om till multihall med plats för idrott och föreningsliv. I hallen skapas utrymme för bland annat basket, brottning, boxning och fäktning, men också för föreningsmöten och prova-på-tillfällen för skolklasser. Hallen beräknas stå klar i slutet av 2026.

Efter att den nya simhallen, Järfällabadet, invigdes 2018 har den gamla simhallen stått nästan tom. Kommunens bedömning är att en ombyggnation av den före detta simhallen från 1970 skulle bli en fin mötesplats i Jakobsberg där barn, unga, vuxna och seniorer möts över åldersgränserna.

– Jag är glad att förslaget nu klubbats igenom i kommunfullmäktige. Det är ett bra förslag och det är ett förslag som kommer ge många sporter betydligt bättre och mer anpassade lokaler än vad de har idag. Dessutom kommer många av dem planerade lokalerna kunna användas av andra delar av föreningslivet till nytta för hela kommunen och till glädje för människor i alla åldrar, säger Torsten Friberg (C), ordförande i kultur-, demokrati- och fritidsnämnden.

Idrott och annan aktivitet

Tanken är att hallen ska fungera som mötesplats för olika idrotter, men även ge plats för andra aktiviteter. Ett antal rum för möten och konferens ger förutsättningar för föreningslivet att ses för internt arbete, men även för till exempel utbildningar och informationstillfällen.

När det gäller idrott är det främst fäktning, brottning, boxning, styrkelyft och basket som ges utrymme. Dessa idrotter har tidigare saknat väl anpassade lokaler.

Anläggningen kommer att vara öppen dagtid, kvällstid samt helger och att åter få in verksamhet i den idag nästan tomma byggnaden innebär att fler människor rör sig i området på kvällar och helger vilket i sig bidrar till ökad trygghet.

– ­Föreningslivet har en viktig roll att spela i vårt trygghetsskapande arbete, dels genom att skapa liv och rörelse men också genom att erbjuda ungdomar ett sammanhang och en meningsfull fritid. Det är viktigt vi kan ge dem förutsättningar att växa i takt med att Järfälla växer, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Efter att kommunfullmäktige på måndagskvällen den 19 februari tog beslut om igångsättning påbörjas nu förberedelserna för själva renoveringsarbetet. Den ombyggda hallen beräknas stå klar för inflyttning i slutet av 2026 eller början av 2027.

Här kan du läsa möteshandlingarna från ärendet i fullmäktige.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp