Innehåll

Inspiration från världens första återbruksgalleria

Järfällas näringslivsavdelning besökte nyligen världens första återbruksgalleria ReTuna i Eskilstuna. Anna Bergström, återbrukskonsult och skapare av gallerian, visade runt och berättade om ett koncept där gästerna shoppar på ett helt nytt, klimatsmart sätt.

På ReTuna tas gamla saker till vara och får nytt liv genom reparation och upcycling. Allt som säljs är återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat.

Gallerian, som ägs av det kommunala energibolaget, invigdes 2015 och är placerad intill kommunens återvinningscentral. På så sätt är det enkelt för besökare att sortera material i containrarna och därefter passa på att lämna återbrukbara leksaker, möbler, kläder, inredningsprylar och teknik i gallerians depå ”Returen”.

Besökarna som ska lämna in material vid ”Returen” möts av deltagare från kommunens resursverksamhet som gör en första gallring. Därefter fördelas sakerna ut till de återbrukande butikerna i gallerian. Butikspersonalen gör en andra gallring och väljer ut vad de vill reparera, fixa till, omvandla, förädla och sälja. På det sättet får materialet fortsatt liv.

– Besöket väckte många tankar och idéer för näringslivsutveckling. De har byggt in en cirkulär affärsidé och strategi redan från början, tagit det hela vägen och lyckats skapa båda lönsamhet, stark omsättning och samarbetsvinster mellan butiksinnehavare och olika kommunala verksamheter, exempelvis för skola och arbetsmarknadsinsatser. Vi fick ta del av både framgångar och utmaningar samt hur de finjusterat sin cirkulära affärskedja för att möta dessa. Att det också har blivit ett av kommunens största besöksmål med cirka 500 000 besökare årligen vittnar om att den här typen av cirkulär handel och hållbar expansion är rätt i tiden, säger Leif Nyrén, näringslivsdirektör.


Butiksgalleria
Besök i lagerlokalen

Ett besök in i lagerlokalen bakom butikerna. Här har varje butik en egen avdelning där de dagligen får nytt inlämnat material från Returen.

Besök i lagerlokalen

Återbruksgallerian har ett framgångsrikt samarbete med flera verksamhetsområden i kommunen. Det finns bland annat en station där förskolorna kan göra besök och hämta kreativt arbetsmaterial.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp