Innehåll

Järfälla erbjuder ansökningshjälp för sommarjobbssökande

I en satsning för att inspirera unga till sina första steg i arbetslivet öppnar Järfälla kommun upp fritidsgårdar och bibliotek för sommarjobbssökande. Syftet är att ge stöd och vägledning i ansökningsprocessen.

Ansökningshjälpen kommer att erbjudas på olika platser i kommunen under ansökningsperioden som är öppen mellan 1-31 mars. Målet är att locka fler ungdomar till att söka sommarjobb genom en inkluderande plattform där varje individ, oavsett bakgrund eller livssituation får möjlighet att få stöd i ansökningsprocessen för sommarjobb.

Enligt Michael Sehlstedt, koordinator för ungt inflytande på Järfälla kommun, utgör sommarjobbet en unik möjlighet för unga att skaffa sig värdefull erfarenhet och att knyta nya kontakter kopplade till arbetslivet. Genom detta initiativ strävar kommunen inte bara efter att locka unga till att söka sommarjobb inom den egna organisationen, utan också att ge de en ökad insikt och förståelse för kommunens olika verksamheter.

– Vi vill ge unga en push i rätt riktning när det gäller sommarjobbssökandet och samtidigt stärka kommunen internt genom ökat samarbete och gemensam synlighet, säger Jenny Johansson Berggren, barnrättsstrateg på Järfälla kommun. Dessa tillfällen ger unga talanger möjlighet att utforska sina möjligheter och skapa framtida samarbeten.

Ansökningshjälp erbjuds på följande platser

11 mars 16.30-19.00
Huset på höjden, Engelbrektsvägen 47

12 mars 15.00-18.00
Biblioteket Bas Barkarby, Bällstaågatan 18

13 mars 15.00-18.00
Unga Örnar, Nibblevägen 13

14 mars 16.00-19.00
T8:an, Termovägen 8

20 mars 17.00-19.00
Valvet, Vasaplatsen 17A

Mer information om årets sommarjobb finns att läsa på jarfalla.se/sommarjobb

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp