Innehåll

Järfälla mot strömmen i ny kartläggning av brottslighet och otrygghet i länet

Länsstyrelsens senaste kartläggningen av brottsutveckling och otrygghet i länet visar att den grova brottsligheten är fortsatt allvarlig. Utvecklingen varierar dock mellan kommunerna och Järfälla har en positiv trend.

Varje år sammanställs en regional lägesbild över livsvillkor, brottslighet, narkotikabruk och otrygghet i Stockholms län. Järfälla kommun har bidragit i kartläggningen som har till syfte att identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer.

Skjutningar och sprängningar på en oroande nivå

Stockholms län befinner sig i en situation där den grova brottsligheten i form av skjutningar och sprängningar har fått en stor påverkan på samhället. Antalet skjutningar har visserligen minskat sedan 2020 men allvarlighetsgraden har ökat. Särskilt oroande är att allt fler minderåriga pojkar utför skjutningar och sprängningar samt att fler utomstående drabbas.

Antalet livskvalitetsbrott minskar i Järfälla

Antalet brott och ordningsstörningar som påverkar tryggheten i vardagen, så kallade livskvalitetsbrott, har ökat något i länet. I Järfälla däremot är trenden den motsatta, här har antalet livskvalitetsbrott istället minskat de senaste åren.

Här kan du läsa Länsstyrelsens rapport om så kallade livsstilsbrott i Stockholms län 2023

Ökad trygghet i Järfälla – oförändrat i länet

Enligt polisens regionala trygghetsmätning 2023 ökade den upplevda tryggheten i Järfälla. På regional nivå förblev den oförändrad.

En förklaring till den positiva trenden i Järfälla är långsiktig samverkan mellan flera aktörer som till exempel kommunen, Polisen, räddningstjänsten, Järfällahus AB och Region Stockholm, alla med det gemensamma målet att göra Järfälla till en tryggare plats. Järfälla kommun och Järfällahus AB arbetar med flera resurser som varje dag möter kommuninvånare och företagare. Det är till exempel nattvandrarvärdar, fältassistenter, ordningsvakter, mobila trygghetsväktare och fastighetsförvaltare.

– Samverkan och långsiktigt arbete vet vi är en framgångsfaktor i trygghetsarbetet. Det är så vi har jobbat i Järfälla under flera år och det är glädjande att hur det gett resultat. Vi ska fortsätta vårt gemensamma arbete där vi kombinerar det brottsförebyggande arbetet med förebyggande insatser, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp