Innehåll

Järfälla tar upp kampen mot välfärdsbrott

Ett nytt program för arbete mot välfärdsbrott ska säkerställa att Järfällas skattemedel används på rätt sätt och att förtroendet för välfärdssystemen stärks. Fokus kommer att ligga på upphandling och avtalsuppföljning, på olika typer av finansiering som bidrag och stöd samt på att höja kunskapsnivån bland medarbetarna.

Syftet är att förhindra oseriösa aktörers tillträde till marknaden för välfärdstjänster och att förbättra kommunens arbete med uppföljning och avtalskontroll. I förlängningen ska det även leda till att förtroendet för välfärdssystemen stärks.

– Det ska inte förekomma att våra välfärdssystem utnyttjas av kriminella och oseriösa aktörer. Våra skattepengar ska gå till att finansiera skola och äldreomsorg. Inte en krona får gå till att finansiera organiserad brottslighet, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Tre fokusområden

Programmet är i huvudsak inriktat på tre fokusområden:

  • Processer och rutiner inom upphandling av externa aktörer ska skapa en god förmåga för kommunen att kunna förebygga, förhindra och agera mot samtliga former av välfärdsbrott.
  • Processer och rutiner vid stöd, bidrag eller annan finansiering för att motverka till exempel felaktiga utbetalningar, fusk, arbetslivskriminalitet samt ekonomisk och organiserad brottslighet.
  • En höjd kunskapsnivå inom den kommunala organisationen som skapar god förmåga att kunna förebygga, förhindra och agera mot välfärdsbrottslighet i alla dess olika former.

Ambitionen är att åtgärderna som beskrivs i programmet ska bidra till att felaktiga utbetalningar upphör och återkrävs samt att skattemedel går till de företag och andra organisationer som följer gällande villkor, förordningar och lagar. Detta bidrar samtidigt till att skapa en sund konkurrens på upphandlade marknader.

Programmet stödjer Järfälla kommuns inriktningsmål ”Det ska inte förekomma fusk, slöseri eller oegentligheter i våra välfärdssystem”, men tar även ett bredare grepp och täcker exempelvis in arbetslivskriminalitet inom byggverksamhet.

Kommunfullmäktige i Järfälla beslutade om att anta programmet den 15 januari.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp