Innehåll

Kameror för mindre nedskräpning och ökad trygghet

Nu finns kameror vid tre återvinningsstationer och vid infartsparkeringen vid Barkarby station. Syftet med kamerorna är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott på platserna.

– Det är bra att kamerorna är på plats. Vi har haft problem med nedskräpning och brottslighet i de aktuella områdena och jag tror att kameraövervakning kommer att bidra till att förbättra situationen. Det här är en del i vårt arbete för att öka tryggheten och minska nedskräpningen i kommunen vilket kräver en mängd olika insatser, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Fyra platser till att börja med

Tillstånden gäller fyra platser varav tre är återvinningsstationer där nedskräpning varit ett stort problem. Den fjärde är infartsparkeringen vid Barkarby station. Att kommunen ansökt om och fått tillstånd för kamerorna vid återvinningsstationerna beror på att det varit stora problem med nedskräpning och dumpning av sopor på de aktuella platserna vilket gjort att allmänheten känt sig otrygg och därmed undvikit platserna. Vid infartsparkeringen i Barkarby har det varit problem med skadegörelse och stölder.

Syftet med kamerorna är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott på platsen. Det är bara Polisen som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och det ska användas vid misstanke om brott.

Aktuella tillstånd

Tillstånden för kameraövervakning gäller tre återvinningsstationer:

  • Kallhällsleden.
  • Brasvägen 2 i Skälby.
  • Lantmäterivägen i Viksjö.

Dessutom ges tillstånd för övervakning av en infartsparkering där det varit problem med bland annat nedskräpning:

  • Infartsparkeringen vid Barkarby station.

Tillståndet för kameraövervakningen på dessa fyra platser gäller tillsvidare.

Fler ansökningar om kameraövervakning kan bli aktuellt

Järfälla kommunen arbetar kontinuerligt med att utvärdera platser som kan vara aktuella för ansökan om tillstånd för kameraövervakning. Bedömning görs bland annat utifrån anmälningar om nedskräpning, rapportering från kommunens väktare samt efter dialog med Polisen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp