Innehåll

Klartecken för fler kameror i Järfälla

Järfälla kommun har nu fått tillstånd att komplettera sin kameraövervakning för ökad trygghet. Nu ska kameror monteras i Kallhälls centrum och i Viksjö centrum.

Kameraövervakning ska ses som en åtgärd som kan förstärka ordningshållande och skapa trygghet. Syftet med kamerorna är att förebygga, förhindra, upptäcka och utreda brott på platsen. Erfarenheten från användningen av kameror i områden där det varit motiverat, bland annat i Jakobsberg, visar på en positiv effekt.

– Det är en självklarhet att var och en ska ha rätt att känna sig trygg i sitt lokala centrum. Vi vet från Jakobsberg att kameror kan bidra till det, därför är jag glad att vi nu kan göra samma sak i Kallhäll och Viksjö, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Det är bara Polisen som kommer att ha tillgång till det inspelade materialet och det ska användas vid misstanke om brott.

Kamerorna i Kallhäll och Viksjö beräknas vara på plats under februari.

Fler ansökningar om kameraövervakning kan bli aktuellt

Järfälla kommunen arbetar kontinuerligt med att utvärdera platser som kan vara aktuella för ansökan om tillstånd för kameraövervakning. Bedömning görs bland annat utifrån anmälningar om nedskräpning, rapportering från kommunens väktare samt efter dialog med Polisen.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp