Innehåll

Kraven för matavfall 2023 – så funkar det

Vid årsskiftet blir det obligatoriskt för alla företag i Järfälla kommun att sortera matavfall. Tillsammans tar vi krafttag för att kaffesumpen, bananskalen och de överblivna matresterna från lunchlådan sorteras och blir till biogas och biogödsel – för klimatets och miljöns skull.

Startpaket har skickats ut under hösten

Under hösten 2022 har matavfallskärl tillsammans med ett startpaket skickats ut till företag som inte har börjat sortera än. Startpaketet består av en bunt papperspåsar för matavfall med en tillhörande påshållare.

Det är viktigt att placera kärlet så att entreprenören som sköter hämtningen kan komma in och vända med sopbil. Om du behöver större påsar – 22 eller 45 liter – med tillbehör går det att beställa sådana via kommunens e-tjänst eller från valfri leverantör.

“Gett goda resultat”

Lisa Ängquist från kommunens servicecenter har fram tills nu varit ansvarig för projektet att införa en obligatorisk insamling av matavfall. När matavfallet blir en del av kommunens övriga avfallshantering tar hennes kollega, Agnes Sörliden Nordlund, över ansvaret för frågor om avfall. För Lisa har det varit viktigt med tydlighet och framförhållning. Innan sommaren inledde hon och hennes kollegor en informationskampanj till verksamheter som i dag har ett abonnemang på restavfall via kommunen.

- Utskicken har, tillsammans med övrig information, gett goda resultat. Under 2022 startade kommunen upp 21 abonnemang. Under oktober månad levererade vi 330 nya matavfallskärl till verksamheter runt om i Järfälla, säger Lisa Ängquist och lägger till:

- Det är positivt att så många verksamheter kan hantera matavfallet i ett separat kärl. Att vi tar hand om matavfallet är ett viktigt mål för kommunen.

Så fungerar hämtningen

Kommunen hämtar matavfallet minst en gång varannan vecka. Som företagare måste du ha ett abonnemang för matavfallet. Du kommer igång med abonnemanget genom att kontakta servicecenter. Du kan anpassa hämtningen utifrån verksamhetens storlek och mängden matavfall. Har du större mängder matavfall kan du även beställa extra hämtningar. Har du inget eller minimalt med matavfall kan du söka dispens från skyldigheten att sortera matavfall.

Vad kostar det?

  • 1 kärl: Hämtning varannan vecka: 800 kr/per år*
  • 1 kärl: Hämtning varje vecka: 1 590 kr/per år*
  • 2-6 kärl: Hämtning varje vecka 1 930 kr/per år*
  • Fler än 6 kärl varje vecka: 5 440 kr/per år*

*Priserna gäller för 2022/nuvarande taxa.

Har du några frågor om matavfallsorteringen eller vill du starta ett abonnemang? Hör av dig till oss på servicecenter:

E-post: kontakt@jarfalla.se

Telefon: 08-580 285 00

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp