Innehåll

Mobilisering för handling av svenska och europeiska städer för klimatet

KSO Eva Ullbergs på plats på Viable Cities Day

Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla på plats på Viable Citites Day för att signera Klimatkontrakt 2030.

Den 8 december, under European Viable Cities Day, signerades 2022 års version av Klimatkontrakt 2030 av de politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities.

Den 8 december, under European Viable Cities Day, signerades 2022 års version av Klimatkontrakt 2030 av de politiska ledarna för 23 städer, generaldirektörer för sex nationella myndigheter och programmet Viable Cities.

Detta är en del av EU Cities Mission där 112 städer i Europa är föregångare i att ställa om som del i Europas gröna giv med det övergripande målet att nå en klimatneutral kontinent 2050. I Sverige mobiliserar 23 städer och sex myndigheter tillsammans med Viable Cities för att få omställningen att gå fortare. Klimatkontrakt 2030, som årligen revideras och vässas, är ett verktyg för denna mobilisering.

– I år har vi verkligen skapat momentum i städers klimatomställning i hela Europa med 112 städer som nu mobiliserar för att öka takten, däribland nästan alla huvudstäder, säger Olga Kordas, programchef för Viable Cities. På nationell nivå är jag oerhört glad att vi nu också har med oss Naturvårdsverket, tillägger hon.

I svenska städer ökar också mobiliseringen lokalt, och områden som energi, mobilitet och byggd miljö är högt prioriterade, även om förutsättningarna för klimat och hållbarhet varierar i de olika städerna.

– Järfälla är en av Sveriges snabbast växande kommuner vilket skapar såväl utmaningar som möjligheter i klimatomställningen. Vi har höga ambitioner och tillsammans med näringslivet, akademin och medborgarna vill vi fortsätta att vara en föregångare i klimatarbetet och testa nya arbetssätt och lösningar. Klimatkontraktet är en viktig länk mellan Järfällas lokala klimatarbete och den samverkan som krävs med andra kommuner och myndigheter för att nå målet om klimatneutrala städer, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla

Vikten av att mobilisera näringslivet och medborgarna är något som städerna arbetar hårt med. I Järfälla har sju av kommunens största företag satt ett gemensamt mål och handlingsplan med åtgärder för att sänka koldioxidutsläppen. Företagen beslutade sig för ett ambitiöst gemensamt mål om att minska utsläppen med 23% på ett år.

European Viable Cities Day den 8 december – som arrangeras av EU-kommissionens representation i Sverige och Viable Cities – är en brygga mellan allt det arbete som pågår i Sverige och EU för att snabba på omställning till klimatneutrala och hållbara städer. Klimatkrisen ställer akuta krav på oss att handla nu.

Myndigheterna Energimyndigheten, Vinnova, Formas, Tillväxtverket, Trafikverket och Naturvårdsverket arbetar i nära samverkan med städerna och Viable Cities för att underlätta omställningen.

– Vi ser fram emot ytterligare ett år av medverkan i detta viktiga initiativ som driver på omställningen till klimatneutrala städer. Genom Klimatkontrakt 2030 arbetar vi tillsammans för att nå målen. Trafikverket bidrar till omställningen genom bland annat stadsmiljöavtal, forskning och innovation. Samverkan med aktörer på nationell, regional och lokal nivå är en ytterligare viktig faktor, där vi också ser att kommunens och näringslivets roll blir allt viktigare i omställningen, säger Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Under European Viable Cities Day manifesteras det gemensamma arbetet med Klimatkontrakt 2030 i en ceremoni med den politiska ledningen i 23 svenska städer, generaldirektörer från sex myndigheter samt Viable Cities ledning. Tillsammans arbetar alla för att nå missionen Klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp