Innehåll

Nominera årets byggnad i Järfälla

Dags att återigen dela ut årets byggnadsmärke! Vilken Järfälla-byggnad, som blivit färdig under 2022 eller 2023, vill du nominera till priset?

Nomineringsperioden är nu avslutad.

Därför delar Järfälla kommun ut priset "Årets byggnadsmärke"

För att främja vården av kulturhistoriskt, arkitektoniskt eller miljömässigt värdefulla byggnader och anläggningar samt väl sammanhållna yttre och inre miljöer. Utmärkelsen ska bidra till att verka för god och hållbar byggnadskultur vid uppförande av nya byggnader och anläggningar.

Vilka byggnader kan nomineras?

Byggnadsmärket kan delas ut till byggnader och anläggningar som är belägna i Järfälla kommun.

Sista dagen att nominera?

Söndag den 18 februari.

Solrosor i Järfälla.

Foto: Holger Ellgaard.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp