Innehåll

Ordningsvakter för ökad trygghet i Kallhäll

Järfälla kommun har fått tillstånd att ha ordningsvakter som en trygghetsskapande insats i Kallhäll, i området kring centrum och Kallhällsparken. Efter en ändring i lagen är det numera möjligt att använda ordningsvakter även i det trygghetsskapande arbetet.

– Det här en av många riktade åtgärder vi vidtar för att förebygga och bekämpa otryggheten i Järfälla. Ordningsvakter har möjligheten att med kontinuerlig närvaro bygga relationer och dialog med de boende i området. Det här kommer att bidra till att skapa en tryggare atmosfär i Kallhäll, säger Eva Ullberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

Ny möjlighet att ha ordningsvakter

En ändring i lagen från och med den 1 januari i år gör det möjligt att använda ordningsvakter även i det trygghetsskapande arbetet. Tidigare fick ordningsvakter bara användas för att bekämpa ordningsstörningar, vilket området kring Kallhälls centrum och Kallhällsparken inte anses ha ett tillräckligt behov av.

Lokalpolisen positiv

Det är Polisen som ger tillstånd för ordningsvakter, och från lokalpolisområde Järfälla är man positiv.

– Samverkan med både ordningsvakter och kommunen är av oss stor vikt för oss. Det bidrar till lägesbilden och skapar förutsättningar till ett effektivt trygghetsskapande arbete, säger Magnus Nilsson, kommunpolis.

Järfälla kommun har haft ordningsvakter i Jakobsbergs centrum sedan 2018. Sedan den 1 februari 2023 har kommunen även ordningsvakter vid torget på Söderhöjden och i Viksjö centrum.

Tillståndet för ordningsvakter i Kallhäll gäller ett år och kan förlängas om läget inte förändras.

Polis, ordningsvakter och kommunstyrelsens ordförande uppställda på torget i Kallhäll

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp