Avgifter för insat­ser vid

funk­tions­nedsätt­ning

Här hittar du avgifter för insatser till dig som får hjälp enligt enligt SoL eller LSS.

Avgifter enligt SoL 2018

Du som får hjälp enligt social­tjänst­lagen (SoL) får betala en omvårdnads­­avgift. Din avgift beräknas med hänsyn till dina ekonomiska förhåll­anden. 

Avgiften för hemtjänst får uppgå till högst en tolftedel av 48 procent av basbeloppet. För 2018 är högsta avgiften 1 820 kronor per månad.

Avgifterna finns även som broschyrPDF

Hemtjänst

92 kr per timme. (omvårdnadsavgift*)

Ledsagarservice

92 kr per timme. (omvårdnadsavgift*)

Avlösarservice

92 kr per timme. (omvårdnadsavgift*) De första 20 timmarna är avgiftsfria.

Matlåda

56 kr per st. Distributionsavgift tillkommer.

Dagverksamhet

184 kr för heldag. (omvårdnadsavgift*)
92 kr för halvdag (upp till 3 timmar). Matkostnader tillkommer.

Sysselsättning (Dagverksamhet socialpsykiatri)

Matkostnad tillkommer. Debiteringen sköts av verksamheten.

Korttidsvistelse SoL /Korttidsboende SoL inklusive kollo

Vuxna: 60 kr per dygn (omvårdnadsavgift*). Matkostnad högst 99 kr per dygn Grundavgift 59 kr Tilläggsavgift 40 kr
Barn Korttidsvistelse 57 kr per dag för mat

Vuxna Korttidsvistelse 67 kr per dag för mat

Korttidstillsyn

16 kr per skoldag för mellanmål. 43 kr per lovdag för mat.

Särskilt boende

276 kr per dygn. (omvårdnadsavgift*) 
Utöver det betalar du för:
- hyra.
- matkostnad, högst 99 kr per dygn.
- personliga förbrukningsartiklar.

Trygghetslarm

166 kr per månad. (omvårdnadsavgift*)
Installationsavgift 990 kr (omvårdnadsavgift*)

Digital nattillsyn

166 kr per månad. (omvårdnadsavgift*)

Hyra särskilt boende

1273 kr per månad.

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyresavgift till kommunen. Avgiften är inkomstprövad.

Bårtransport

750 kr.

* Omfattas av maxtaxan, taket för hur stor avgift som kommunen får ta ut.

Tids­beräkning för hem­tjänsten

Varför står det 1.83 timmar på min faktura, när hem­tjänsten var hos mig  1 timme och 50 minuter?

Det beror på att hem­tjänsten delar in en kalender­timme i 100-delar. Ett hel timme mot­svarar alltså 100 tids­enheter.

Exempel: När hemtjänsten har varit hos dig i 1 timme och 30 minuter så kommer det att stå 1.50 tim. på fakturan.

Avgifter för insatser enligt LSS 2018

Att få stöd enligt Lagen om Stöd och Service till vissa funktions­hindrade (LSS) är i de flesta fall kostnads­fritt för dig, men det finns undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och mat själv. Om ni äter gemensamt på boendet tas det ut en avgift för det.
  • Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyres­avgift. Det betyder att kommunen, inte du själv, står på hyres­kontraktet. Därmed har du inte rätt till bostads­bidrag från Försäkrings­kassan. Hyres­avgiften inkomst­prövas.
  • Om du har korttids­vistelse och/eller kort­tids­tillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om ett barn får om­vårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en omvårdnads­avgift.
  • Är du ute på aktivitet med din personliga assistent, kontakt­person, led­sagare eller avlösare betalar du för dina egna kostnader.

Barn- och ungdomsboende/familjehem

48 kr per dygn.
57 kr per skolfri dag för mat.
40 kr per skoldag för mat.

Bostad med särskild service

Om du inte har eget kontrakt på ditt boende betalar du istället en hyres-avgift på 1273 kr per månad. Avgiften är inkomstprövad.

Korttidsvistelse/kollo

Barn betalar 57 kr per dag för mat.
Vuxna betalar 67 kr per dag för mat.

Korttidstillsyn

16 kr per skoldag för mellanmål.
43 kr per lovdag för mat.

Daglig verksamhet

Du betalar för maten. Det sköts av verksamheten.

Betala hemtjänst­avgiften via autogiro

Skriv ut och skicka in blanketten begäran om autogirolänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster till kommunen. Adressen står längst ned på blanketten.

Du kan även få blanketten skickad hem till dig. Kontakta servicecenter.

Senast uppdaterad: 2018-09-04

Upp

På jarfalla.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. Vad är kakor?