Innehåll

Syn- och hörselkonsulent

Järfällas syn- och hörselkonsulent vänder sig till dig över 65 år med en syn- och/eller hörselnedsättning. Du får information om hjälpmedel, träning i hemmet och närmiljön samt stöd för att underlätta din vardag. Tjänsten är kostnadsfri.

Vad kan du hjälp med?

Du som har en syn- eller hörselnedsättning kan få råd och information om hjälpmedel som kan underlätta din vardag. Det kan till exempel vara hjälp till självhjälp eller övning i hur du använder din hörapparat.

Andra saker du kan få hjälp med

  • Hantera olika syn- och hörselhjälpmedel
  • Informera om service och hjälp för syn- och hörselskadade
  • Du som är synskadad kan få hjälp att träna på att hitta i hemmet och i närmiljön
  • Hjälp med kontakt till syncentral och hörselklinik
Nina Grynning, aktivitetssamordnare, Jakobsbergsträffen

Nina Grynning, aktivitetssamordnare, Jakobsbergsträffen

Kontakta syn- och hörselkonsulenten

Telefontid måndagar 8.30-10.00

Nina Grynning, aktivitetssamordnare, syn- och hörselkonsulent

Telefon: 08-580 294 63

E-post: nina.grynning@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp