Innehåll

Syn- och hörselkonsulent

Järfällas syn- och hörselkonsulent vänder sig till dig över 65 år med en syn- och/eller hörselnedsättning. Du får information om hjälpmedel, träning i hemmet och närmiljön samt stöd för att underlätta din vardag. Tjänsten är kostnadsfri.

Under våren kan du träffa syn/hörselkonsulenten på Järfällas Seniorträffar

  • Barkarby: 10-11.30 - 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12
  • Barkarbystaden: 12.30-14.00 - 5/9, 3/10, 7/11 och 5/12
  • Jakobsberg 21/11 kl 10-11.30 samt 19/12 kl 10-11.30
  • Kallhäll: 12.30-14.00 - 19/9, 17/10, 21/11 och 19/12 OBS! 19/9 ändrad till 13.00-14.30

Med reservation för ändringar med kort varsel.


Obs! Inga hörsel- eller ögonkontroller genomförs.

Vad kan du hjälp med?

  • Hantera olika syn- och hörselhjälpmedel, ge hjälp till självhjälp
  • Informera om service och hjälp för syn- och hörselskadade
  • Träna dig i att använda din hörapparat
  • Du som är synskadad kan få hjälp att träna på att hitta i hemmet och i närmiljön
  • Hjälp med kontakt till syncentral och hörselklinik

Hjälpen riktar sig även till anhöriga och vård- och omsorgspersonal.

Hjälpmedel

Du kan låna vissa syn- och hörselhjälpmedel kostnadsfritt genom din syncentral eller hörselklinik. Du lämnar tillbaka dem när du inte längre behöver dem.

På Seniorträffen Jakobsberg (Birgittavägen 6 i Jakobsberg) finns även en hjälpmedelsmonter där man kan titta och prova olika hjälpmedel. Du kan få tips om enkla och smarta hjälpmedel som kan vara bra att ha i vardagen samt få tips om var du själv kan köpa dessa.

Helena Levin, syn- och hörselkonsulent

Kontakta syn- och hörselkonsulenten

Helena Levin, leg. sjukgymnast och syn- och hörselkonsulent.

Telefontid måndagar kl 08.30-10.00.

Telefon 08-580 283 90

E-post: helena.levin@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp