Innehåll

Stöd till anhöriga för senior, demens eller stroke

Du som vårdar eller stöttar en närstående behöver också själv stöd. Kommunens anhörigkonsulenter erbjuder stöd och vägledning. 

Informationsträff för dig som fått en demenssjukdom/kognitiv sjukdom och för dina anhöriga.

Kom och träffa anhörigkonsulenten och biståndshandläggare.

Vi kommer prata om stödet som finns i kommunen till dig och dina anhöriga

 • Seniorträffarna
 • Fixartjänst
 • Anhöriggrupp
 • Stöd i vardagen
 • Avlösning i hemmet
 • Dagverksamhet

Var:

Mötesplatsen Jakobsberg, Riddarplatsen 4 Jakobsbergs Centrum (vid uppgången från pendeltåget)

När:

Onsdag 14 september kl 14:00

Måndag 10 oktober kl 14:00

Onsdag 16 november kl 14:00

Torsdag 8 december kl 14:00

 

Kom och lyssna och ställ dina frågor. Ingen föranmälan krävs.

Har du frågor? Kontakta:

Hanna Aju, Anhörigkonsulent

Tel: 08-580 289 27

Vem är anhörig?

Anhörig kan vara en person i familjen, en nära släkting, en granne, en vän eller annan medmänniska. För din närstående som du vårdar eller stöttar är du väldigt viktig, och ibland behöver även du stöd för att kunna hantera din situation på bästa sätt. Anhörigkonsulenterna erbjuder stöd i en grupp eller i enskilda samtal.

Vem kan få stöd?

 • Du som stöttar eller vårdar någon som är äldre, som kanske har demens eller har haft en stroke.

Vilket stöd finns?

 • Anhöriggrupper där du möter andra anhöriga. 
 • Stödjande samtal och vägledning.
 • Hjälp med kontakter till handläggare och frivilligorganisationer.

Stödjande samtal - så går det till

Stödjande samtal är till för dig som stöttar någon nära dig. Vi pratar om din vardag och hur du har det som anhörig, om livspusslet hemma och utmaningarna med det. Många tycker att det är skönt att få prata av sig. Kanske blev livet inte riktigt som du hade tänkt dig. Du kan också få fakta, tips och stöd i att förstå din närståendes sjukdom, diagnos eller behov bättre. Vi pratar från det du vill prata om och hur du kan minska stress, oro och må så bra som möjligt. Hos oss är du viktigast!

 • Inga journaler eller anteckningar förs under samtalen och du kan vara anonym. 
 • Om du vill kan vi ordna tolk.
 • Samtalen är kostnadsfria. 
 • Flera anhöriga i familjen kan träffas tillsammans.
 • Samtalen sker oftast i kommunens lokaler, på en promenad eller i ett digitalt möte.

Ring eller mejla så bokar vi en tid

E-post: anhorigstod@jarfalla.se

Hanna Aju (inriktning senior, demens och sjukdom): 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

Anhöriggrupper och kurser hösten 2022

Under hösten startar anhöriggrupper med olika inriktningar. Hittar du ingen grupp som passar dig? Hör av dig!

Anhöriggrupp

Lever du nära någon som är långvarigt sjuk och vill träffa andra för att stärka din egna hälsa och utbyta erfarenheter med andra i liknade situation är du välkommen till denna grupp.

Tisdagar klockan 13:00-15:00

Mötesplatsen, Jakobsberg Riddarplatsen 4

 • 4 oktober
 • 11 oktober
 • 18 oktober
 • 25 oktober
 • 8 november
 • 15 november
 • 22 november
 • 29 november

Bokcirkel för dig som anhörig

Vi träffas vid fyra tillfällen

Här finns möjlighet att träffa andra för att inspirera och diskutera egen läst litteratur.

Vi bidrar gärna med lästips efter behov.

Onsdagar klockan 13:00 - 15:00

Jakobergs bibliotek, Hyllan

 • 12 oktober
 • 26oktober
 • 9 november
 • 23 november


Anhöriggrupp partner till någon med demenssjukdom

Till dig som lever nära någon med demenssjukdom. På våra träffar får du utbyta erfarenheter med andra som är i en liknande situation. Du får råd som underlättar din vardag och lär dig mer om vad det innebär att vara anhörig. I samarbete med Röda Korset i Järfälla.

Torsdag kl 13:00-15:00

Mötesplatsen Jakobsberg, Riddarplatsen 4

 • 6 oktober
 • 13 oktober
 • 20 oktober
 • 27 oktober
 • 10 november
 • 17 november


Kontakta Järfällas anhörigkonsulenter

Hanna Aju, anhörigkonsulent i Järfälla.

Senior, demens och sjukdom

Hanna Aju är anhörigkonsulent för dig som är närstående till någon som är senior och långvarigt sjuk, till exempel i demens eller efter en stroke.

Telefon: 08-580 289 27 eller 070-002 44 10

E-post: anhorigstod@jarfalla.se


Saknar du något anhörigstöd?

Vi vill gärna veta vad du som anhörig behöver stöd kring. Fyll i formuläret här under:

Länkar till anhörigföreningar

Anhörigas riksförbund

Järfälla anhörigförening

Nationellt kompetenscentrum för anhöriga 

Röda Korset Järfälla

Ung anhörig

Ersta Vändpunkten

Drugsmart - om missbruk och droger

Kuling - leva med psykiskt sjuk förälder

Maskrosbarn - när föräldrar missbrukar eller mår dåligt

Syskon med funktionsnedsättning

Ung anhörig 

Demens och minne

Alzheimerför Sverige

Demenscentrum

Demensförbundet

Äldrelinjen

Dödsfall ‑ när livet tar slut

Efterlevandeguiden

Att söka psykologiskt stöd

Jourhavande präst

Jourhavande Medmänniska

Vi som mist någon mitt i livet

Vårdguiden om dödsfall

Funktionsnedsättning

Afasiförbundet

Föräldraföreningen anonymous

Riksförbundet Attention

Autism- och Aspergerförbundet

Barnplantorna

DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Elöverkänsligas Riksförbund

FKS - Föreningen för Kognitivt Stöd

FUB Järfälla Upplands-Bro 

Funktionsrätt Sverige

Reumatikerförbundet

STROKE-Riksförbundet

Hörselskadades riksförbund Järfälla Upplands-Bro

Parkinsonförbundet Stockholm

Parkinsonstiftelsen

Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar

Svenska Downföreningen

Sveriges dövas riksförbund

Synskadades riksförbund

Unga Hörselskadade

Missbruk och problem i familjen

Al-Anon familjegrupper

Anhöriga mot droger i Järfälla

Anonyma alkoholister

Anonyma narkomaner

Beroendecentrum

Föräldraföreningen mot narkotika

Maria ungdom

Stödlinjen för spelare och anhöriga

Vuxna barn till alkoholister och dysfunktionella familjer

Våld i nära relationer

Psykisk ohälsa

Anhörigförening borderline

Balans ‑ bipolär sjukdom och depression

Frisk och Fri ‑ om ätstörningar

Att söka psykologiskt stöd  

Mind ‑ för psykisk hälsa

Riksförbundet för social och mental hälsa

Schizofreniförbundet

Självmordslinjen

SPES - Suicidprevention och efterlevandes stöd

Svenska OCD-förbundet

Svenska ångestsyndromsällskapet

Äldrelinjen

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp