Innehåll

Adoption

Att adoptera är att bli förälder till ett barn som redan finns. Ett adopterat barn får samma rättigheter som ett biologiskt barn, exempelvis till arv. Som förälder har du samma skyldig­heter som till ett biologiskt barn. För att få adoptera behöver du först kontakta familjerätten och ansöka om medgivande.

Vem får adoptera?

För att få ett medgivande att adoptera måste du enligt lag vara över 18 år och antingen ensamstående eller sambo. Det gör du hos familjerätten för Järfälla och Upplands-Bro.

Om du vill adoptera

  • För att få adoptera behöver du ha ett medgivande från nämnden för familje­rättsliga frågor.
  • Kontakta familje­rätten via kommunens servicecenter för ett informations­samtal.
  • Om du eller ni sedan fortfarande vill adoptera erbjuds ni att gå en obligatorisk föräldra­utbildning.
  • Efter utbildningen kan ansökan om med­givande lämnas in till familjerätten.
  • Nämnden för familje­rättsliga frågor beslutar vem som får medgivande om att adoptera.

Utredning om medgivande att få adoptera

Vid varje ansökan om att få adoptera gör familje­rätten en medgivande­utredning. Då får både nämnden som ska fatta beslut om med­givande och ur­sprungs­länderna en beskrivning av dig som vill adoptera. Du som vill adoptera ska ha gått en obligatorisk föräldra­utbildning innan nämnden kan fatta beslut.

När beslut om med­givande är fattat

Om du inte är nöjd med beslutet kan du över­klaga till förvaltnings­rätten. Ett medgivande gäller i 3 år, där­efter behövs ett nytt beslut, om du eller ni ännu inte fått adoptera ett barn. Det är vanligt att man behöver för­nya med­givandet. När du får ett besked om att ett barn utsetts för adoption måste du ha familje­rättens samtycke till att adoptionen får fortsätta.

Uppföljning av barnets utveckling

När adoptionen är klar och barnet har kommit från ursprungs­landet ansvarar familje­rätten för att stämma av hur det går. Vi följer barnets utveckling och rapporterar till barnets hemland.

Internationella adoptioner

I Sverige är det vanligast med internationella adoptioner, att man adopterar ett barn från ett annat land. Det är den gemen­samma nämnden för familje­rättsliga frågor som beslutar vem som får med­givande om att adoptera. Det krävs också att du har genomgått en föräldra­utbildning.

Adoption av när­stående

Det händer ibland att en närstående vill adoptera sin make/makas/partners barn. Den kan då ansöka hos tings­rätten om att få adoptera barnet. Familje­rätten gör en utredning och bedömer om adoptionen är till barnets bästa. De lämnar sin be­dömning, ett yttrande, till tings­rätten som sedan beslut om eventuell adoption.

Stöd till adopterade och familjen

Kontakta familjerätten via servicecenter om du vill ha information om olika verk­samheter och mötes­platser som kan vara till stöd för dig och din familj.

Kontakta oss

Hör av dig till Järfälla kommuns servicecenter:

Ring: 08-580 285 00, tonval 2 - socialtjänst.

Skicka e-post: kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp