Innehåll

Fader­skap och föräl­dra­skap

Ni som har fått barn och inte är gifta måste fastställa faderskap eller föräldraskap. Det gör ni enklast i Skatteverkets e-tjänst. Om det har gått mer än två veckor sedan barnet föddes använder ni istället kommunens e-tjänst.

Behöver vi meddela föräldraskap?

Om du är gift med någon som har fött barn registreras du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Det gör ni enklast via någon av e-tjänsterna ovan. Järfälla och Upplands-Bro har en gemensam familjerätt och gemensam e-tjänst för att meddela faderskap/föräldraskap.

Varför måste vi meddela föräldraskap?

Alla barn har rätt till sitt ursprung. Därför är det viktigt att fastställa vilka föräldrarna är. Det handlar bland annat om barnets rätt till sitt ursprung, försörjning och arv.

Läs mer om faderskap och föräldra­skap

Skatteverkets e-tjänst om föräldraskap

  • I e-tjänsten bekräftar och godkänner ni föräldrar föräldraskapet med e-legitimation. E-tjänsten kan användas de första 14 dagarna efter barnets födelse. 
  • Om ni föräldrar inte hinner, kan eller vill använda Skatteverkets e-tjänst, använd e-tjänsten för Järfälla och Upplands-Bro eller kontakta familjerätten via Servicecenter: 08-580 285 00.
  • I e-tjänsten går det även att direkt ansöka om gemensam vårdnad, om ni är överens om det.

Mer om faderskap och föräldraskap

Ni som har blivit föräldrar och inte är gifta behöver bekräfta att ni är barnets föräldrar i Skatteverkets e-tjänst. Om det har gått längre än 14 dagar från att barnet föddes kan ni istället använda kommuenens egen e-tjänst.

Om föräldraskapet inte meddelas kontaktar familjerätten i Järfälla och Upplands-Bro mamman till barnet. Vi bokar in en tid för att fastställa barnets föräldrar.

Faderskaps­utredning

Om det är oklart vem som är pappa till barnet gör familje­rätten en fader­skaps­utredning, ibland med en DNA-undersökning. Pappan till barnet skriver sedan på en faderskaps­bekräftelse hos familje­rätten. Uppgifterna skickas sedan till Skatte­verket som registrerar fadern. I en­staka fall avgörs fader­skapet i domstol.

Om du ska besöka familjerätten

  • Järfälla och Upplands-Bro har en gemensam familjerätt. Adress: Vibblabyvägen 3 i Jakobsberg.
  • Ta med dig giltig legi­tim­ation.
  • Kontakta servicecenter i Järfälla kommun om du har frågor: 08-580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp