Gå direkt till sidans innehåll

Heders­relaterat våld och förtryck

Heders­relaterat våld och förtryck kan ta sig uttryck i fysiskt och psykiskt våld. Ofta begränsas en ung persons hand­lings­utrymme eller rätt att själv välja partner.

Du kanske har regler som gör att du måste komma hem direkt efter skolan eller att du inte får delta på skolans alla lektioner eller aktiviteter. Eller så kanske du tvingas till att kontrollera vad ditt syskon gör. Såväl flickor och kvinnor som pojkar och män drabbas av denna typ av våld och förtryck.

Akut hjälp och stöd

Om du behöver akut hjälp ska du alltid kontakta polisen på 112. Annars kan du kontakta socialtjänsten. De hanterar ditt ärende under sekretess.

Ring 08-580 285 00, tonval 2, så blir du hjälpt vidare.

Vill du prata med någon?

Här kommer några tips på vart du kan vända dig.

Ungdoms­mottagningen

Alla upp till 23 år är välkomna med fråge­ställningar, tankar eller problem. På ungdoms­mottagningen jobbar kura­torer, barnmorskor och läkare. Ungdoms­mottagningen har tystnads­plikt.

Socialtjänsten

Där får du prata med en social­sekreterare som är van att hjälpa barn och vuxna i svåra situationer. Ring 08-580 285 00, och välj tonval 2, så förmedlar de kontakten med social­tjänsten.

Kurator

Om du går i skolan kan du kontakta din kurator på skolan. Kuratorn arbetar för att hjälpa dig som elev, och kan vid behov hjälpa till att kontakta externa verksam­heter, till exempel ungdoms­mottagning, social­förvalt­ning, BUP och föräldra­mottag­ning.

Origo

Origo är ett resurs­centrum. Det är ett samarbets­centrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak. Alla som jobbar på Origo har kunskap om heders­relaterat våld och förtryck.

Du som är ungdom kan ringa till Origo: 020–253000.

Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ung­domar i sitt arbete eller i andra samman­hang. Du kan kontakta Origo för att få tips och råd.

Läs mer på deras webbplats.

Stödchatt för barn och ungdomar

Dinarattigheter.se är en stödchatt för barn och ung­domar som är utsatta för heders­relaterat våld och förtryck.

 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp