Innehåll

Heders­relaterat våld och förtryck

Våld och förtryck som har med heder att göra kan innebära både fysiskt och psykiskt våld eller hot om våld. Till exempel kan en ung person känna sig kontrollerad eller hindras att själv välja partner.

Har du regler som gör att du måste komma hem direkt efter skolan? Får du inte delta på alla skolans lektioner eller fritidsaktiviteter? Håller någon koll på vem du ringer, träffar eller pratar med i sociala medier? Eller tvingas du själv att kontrollera vad ditt syskon gör?

Hedersrelaterat våld och förtryck märks på många olika sätt; regler och kontroll, hot om våld eller våld.

Både flickor/kvinnor och pojkar/män drabbas av den här sortens våld och förtryck. Det kan kännas jobbigt, förvirrande och ensamt. Men det finns hjälp och stöd att få från kommunen. Första steget till hjälp kan vara att prata med någon.

Akut hjälp och stöd

  • Om du behöver akut hjälp ska du alltid kontakta polisen på 112.
  • Om du istället vill prata med någon om jobbiga saker, ring socialtjänsten. Du kan vara anonym.
    Ring 08-580 285 00, tonval 2, så får du hjälp vidare.

Vill du prata med någon?

Här kommer några tips på vart du kan vända dig.

Ungdoms­mottagningen

Alla upp till 23 år är välkomna med fråge­ställningar, tankar eller problem. På ungdoms­mottagningen jobbar kura­torer, barnmorskor och läkare. Ungdoms­mottagningen har tystnads­plikt.

Kontakta ungdomsmottagningen

Socialtjänsten

Socialtjänsten hjälper barn, unga och familjer i svåra situationer. Ring 08-580 285 00, och välj tonval 2, så får du prata med social­tjänsten. Du kan vara anonym.

Kurator på din skola

I skolan finns en kurator som du kan prata med. Kuratorn kan också hjälpa dig med annat stöd, till exempel att träffa ungdoms­mottagningen, kontakta social­tjänsten, BUP eller annat stöd.

Origo

Origo är ett resurs­centrum där flera myndigheter arbetar tillsammans för att hjälpa och stödja unga som lever med heders­relaterat våld och förtryck.

Du som är ung kan ringa till Origo: 020–253000.

Även du som möter ung­domar i ditt arbete kan kontakta Origo för att få tips och råd.

Läs mer på Origos webbplats.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp