Innehåll

Kvinno­jourer

Kvinno­jourer är ideella föreningar som erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld av en närstående person. Du kan vara anonym.

Järfälla Kvinnojour

Järfälla Kvinnojour finns för dig som utsätts för hot eller våld i en nära relation. Kvinnojouren kan erbjuda samtalsstöd, praktiskt stöd och rådgivning.

Telefon: 08-580 269 00

Järfällas Kvinnojours webbplats

Övriga kvinnojourer

Övriga kvinno­jourer kan du hitta på ROKS webbplats

Du kan även hitta kvinnojourer på Unizons webbplats

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp