Innehåll

Överklaga beslut

Om du får avslag på en ansökan om hjälp och stöd (bistånd), eller om du är miss­nöjd med beslutet, kan du överklaga beslutet.

Så överklagar du ett beslut

Om socialtjänsten har fattat ett beslut om insatser som du inte är nöjd med kan du överklaga vissa beslut till domstol. Beslutet ska då få skriftligt av socialtjänsten till­sammans med information om hur du gör för att över­klaga.

Din handläggare är skyldig att informera dig om dina möjligheter att överklaga och hur du ska gå till väga.

Du kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Exempel på sådant som kan överklagas är beslut om avslag på ansökan om bistånd, oavsett om ansökan har avslagits helt eller delvis.

Läs mer om att överklaga ett beslut på domstol.se

Detta ska ditt överklagande innehålla:

  • Varför du anser att beslutet ska ändras och vilken ändring du vill ha.
  • Kompletterande handlingar som stöder din ståndpunkt, om det finns sådana.
  • Ditt namn, adress och telefonnummer samt din underskrift.

Skicka din över­klagan till social­tjänsten

Beslutet överklagas till förvaltnings­rätten men ska skickas till social­tjänsten. Överklagandet ska vara kommunen tillhanda senast tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Social­tjänsten skickar sedan din överklagan till förvaltnings­rätten.

Postadress:

Järfälla kommun
Socialförvaltningen
Enhet
177 80 Järfälla

Om du har frågor, kontakta servicecenter

Telefon 08-580 285 00

E-post kontakt@jarfalla.se


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp