Innehåll

Tillgång till person­uppgifter i enlighet med Data­skydds­förordningen (GDPR)

Det är viktigt för oss i Järfälla kommun att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, hanterar och delar med oss av den information om dig som vi behandlar.

I e-tjänsten "Tillgång till personuppgifter" kan du begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter (även kallat registerutdrag). Du kan i e-tjänsten även begära att personuppgifter ska raderas eller att felaktiga personuppgifter ska rättas

Observera att denna e-tjänst endast gäller tillgång enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). För begäran om andra typer av registerutdrag (t.ex. utdrag ur socialregistret), kontakta berörd myndighet eller Järfälla kommuns servicecenter.

Information om behandling av dina lämnade personuppgifter i samband med din begäran om tillgång till personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen, Järfälla kommun (organisationsnummer: 212000-0043) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål samt metod för behandlingen.

Kontaktuppgifter

Postadress: Järfälla kommun, 177 80 Järfälla
Telefon: 08-580 285 00

Så hanteras dina personuppgifter

Dina personuppgifter samlas in för att kunna söka, sammanställa och svara till dig med dina personuppgifter som vi behandlar inom kommunen. Personuppgifter om dig kommer varken att samlas in eller behandlas utanför EU/EES.

Den rättsliga grunden för att vi som personuppgiftsansvarig ska få behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter kommer att lagras under 1 år. Dina personuppgifter kommer efter lagringsperioden att gallras med stöd av arkivlagen (1990:782) och Kommunstyrelsens hanteringsanvisningar.

Vi kommer att söka i våra register med de personuppgifter du valt att delge oss i din begäran. Om vi tror att vi kan ha missförstått något så kommer vi att höra av oss till dig genom den kontaktinformation som du lämnat.

Utlämnande av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att delas med andra personuppgiftsansvariga inom Järfälla kommun för att vi ska kunna svara på din begäran.

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen om någon begär att få ta del av allmänna handlingar från Järfälla kommun och uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Personuppgiftsbiträden

För att uppfylla ändamålen med vår behandling av dina personuppgifter delar vi dina personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss som personuppgiftsansvarig. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra uttryckliga instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål. De är även skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina uppgifter.

Dina rättigheter

Läs mer om hur Järfälla kommun behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp