Innehåll

Life hacks för föräldrar

Att vara förälder kan vara både underbart och utmanande på samma gång. När det krisar finns det saker du kan göra för att få vardagen att rulla smidigare. Här kommer några tips från Martin Forster, psykolog och författare till boken ”Jag törs inte men gör det ändå”, som föreläser i Järfälla den 25 oktober.

Hur kan vi öka barns självkänsla?

Det kan ju finnas många skäl till att ett barn har låg självkänsla, men det finns några grundläggande behov som behöver vara på plats för att barn ska må bra. För det första goda relationer – till föräldrar, men såklart också kamrater eller andra i barnets närhet. För det andra behöver barn känna att det kan lära sig saker och utvecklas. Det kan handla om att hänga med i skolan, men likaså aktiviteter eller intressen som hör till fritiden. För det tredje behöver barn känna sig fria, det vill säga att de har inflytande och möjlighet att påverka sina liv. Även om de flesta barn i Sverige på ett plan är fria, så kan en del känna sig styrda och begränsade på grund av krav och förväntningar från omgivningen.

Hur kan vi hjälpa barn som är rädda, till exempel mörkrädda och inte vill sova själva i egen säng?

Den mest grundläggande vägen till att övervinna rädslor handlar om att närma sig det som skrämmer i små steg. Oavsett om det handlar om mörker, spindlar eller osäkerhet i sociala kontakter behöver rädda barn stöd för att bryta mönster av undvikande och våga närma sig i stället. Det knepiga kan vara att hitta tillräckligt små steg, som barnet faktiskt kan gå med på, samtidigt som stegen ändå måste leda framåt.

Vad kan vi föräldrar bli bättre på?

Ett generellt råd: Tänk på hur du använder din tid. Vissa av oss har en livssituation som kan göra det svårt att avsätta så mycket tid som vi skulle önska för barn. Samtidigt gör vi ibland omedvetna felprioriteringar och kanske ägnar en hel del tid åt saker som inte är så viktiga i det långa loppet. Ta dig därför en funderare och gör ett medvetet val om vad som är viktigt i ditt och familjens liv.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp