Innehåll

Måltidsmenyer

Våra menyer planeras enligt rikt­linjer som Livsmedels­verket ger i " Nationella riktlinjer för bra måltider i för­skolan" och " Nationella riktlinjer för bra måltider i skolan".

Menyerna tas fram termins­vis och i planerings­arbetet får såväl barn och elever som måltids­personal lämna syn­punkter. Menyerna för respektive förskola skola kommer att publiceras i V-klass framöver.

Till Vklass

Menyerna beräknas utifrån näringsvärde, klimat och kostnad. Att maten ska vara närings­riktig är självklart, men minst lika viktigt är att maten serveras och dukas fram på ett trevligt sätt.

I förskolan serveras barnen 65-75 procent av sitt dagliga behov av energi och näring. Skol­lunchen täcker 25-35 procent av det dagliga behovet.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp