Innehåll

Järfällas årliga attityd­under­sökning

Varje år får barn och föräldrar i våra förskolor och skolor delta i vår årliga attitydundersökning. Där vi vill veta vad du som elev och förälder tycker om verksamheten. På så sätt kan vi jobba för att bli bättre.

Ett verktyg för bättre förskola och skola

Den årliga attitydundersökningen är ett viktigt verktyg i förskolornas och skolornas förbättringsarbete. Undersökningen frågar om alltifrån upplevd trygghet till hur kommunikationen mellan hem och skola fungerar

Attitydundersökningen riktar sig till elever och vårdnadshavare i samtliga årskurser i skolan samt vårdnadshavare och femåringar i förskolan. Endast kommunala verksamheter har deltagit i undersökninge

Underlaget hjälper sedan till att identifiera de områden som måste utvecklas i förskolan och skolan för att vi ska kunna erbjuda en så bra lärandemiljö som möjligt. Undersökningen är också betydelsefull för oss på barn- och ungdomsförvaltningen så att vi kan mäta de mål som barn- och ungdomsnämnden har satt upp.

Skillnader i resultat syns på enhetsnivå, från förskola till skola eller skola till skola, och det är när dessa förändringar uppstår som undersökningen är extra viktig då den kan hjälpa oss att förstå vad det är som orsakar dessa. Med resultaten som utgångspunkt får förskolorna och skolorna i uppdrag att planera för framtida åtgärder för att förbättra verksamheten. Dina synpunkter är därför väldigt viktiga!

Resultat från undersökningen från 2020 - 2022

Nedan presenteras resultat översiktigt i tabellform, när det gäller mål och lärande och trygghet och studiero både sammantaget och per skolenhet.

Mål och lärande i förskolan, skolan och fritidshemmet (elever och föräldrar)

Indikator (%)

2020

2021

2022

Andel föräldrar som anser att barnen får uppgifter och utmaningar som leder till kunskapsutveckling

86

83

84

Andel Andel föräldrar som anser att barnen får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande på fritidshemmet

72

87

90

Andel föräldrar som anser att barnen stimuleras och får uppgifter och utmaningar som leder till utveckling och lärande samt kunskapsutveckling i förskolan

90

93

94

Andel elever som anser att lärarna hjälper dem i skolarbetet om de behöver det

88

94

95

Andel elever som vet vad de ska kunna för att nå kunskapskraven i olika ämnen

83

93

 86Trygghet och studiero i förskola, skola och fritidshemmer ( elever och föräldrar)

Indikator i (%)

2020

2021

2022

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i förskolan

90

91

95

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i fritidshemmet

87

92

98

Andel föräldrar som anser
att barnen känner sig trygga
i skolan

86

92

91

Andelen elever som känner
sig trygga i fritidshemmet

90

96

80

Andelen elever som känner
sig trygga i skolan

87

93

94

Andelen elever som
upplever att de har studiero
på sina lektioner

71

83

83

Andelen föräldrar som
anser att barnen har studiero
i skolan

59

65

71

Trygghet och studiero för elever per skolenhet mellan 2020-2022

Skolenhet (kommunala skolor)


Andel elever som upplever trygghet i skolan (%)


Andelen elever
som
upplever trygghet i fritidshem(%)

Andelen elever som upplever studiero i skolan (%)


Indikator (%)

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Aspnässkolan (F-6)

81

93

95

96

100

69

63

71

81

Barkabyskolan (F-6)

98

97

95

82

97

86

80

86

88

Berghemskolan (F-6)

88

94

97

100

93

74

69

83

90

Björkebyskolan (7-9)

82

93

93

-

-

-

74

82

80

Fastebolsskolan (F-6)

92

93

90

80

96

84

63

87

77

Fjällenskolan ( F-9)

85

92

98

82

85

99

49

82

92

Herrestaskolan (F-6)

85

I.U

95

I;U

IU

81

83

I:U

81

Högbyskolan (F-6)

86

95

96

93

100

98

82

59

93

Iljansbodaskolan (F-6)

100

98

99

100

100

91

86

85

92

Kolarängskolan (F-6)

84

89

91

84

90

79

80

84

86

Kvarnskolan (7-9)

69

84

89

-

-

-

50

76

74

Källtorpskolan (7-9)

81

83

88

-

-

-

53

81

80

Lundskolan (F-6)

96

96

96

94

98


70

89

92

Neptuniskolan (F-6)

81

95

95

86

97

94

70

90

91

Olovslundskolan (F-6)

94

97

95

93

99

83

71

86

85

Sandvikskolan (F-6)

79

90

89

81

67

67

50

75

80

Skälbyskolan (F-6)

92

97

98

97

99

76

60

84

87

Tallbohovskolan (F-6)

63

88

92

100

56

59

69

84

74

Ulvsättraskolan (F-6)

56

94

93

85

96

68

51

84

79

Vattmyraskolan (F-6)

I:U

93

95

I.U

97

84

I:U

86

88

Viksjöskolan (7-9)

87

91

94

-

-

-

51

74

80


Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp