Innehåll

Barn­hearing - elever ställer frågor till politiker

På en barn­hearingen får elever i förskole­klass och årskurs 1-9 ställa frågor och föra fram sina åsikter till Järfällas politiker och tjänste­män. Frågorna kan handla om allt möjligt som berör eleverna.  

Varje år arrangerar Järfälla barn­hearing, är ett 30-tal elever i förskole­klass och årskurs 1-9 får ställa frågor och föra fram sina åsikter till Järfällas politiker och tjänste­män.

Ökad del­aktighet och in­flytande

Tanken med en barn­hearing är att öka yngre barns del­aktighet i den demo­kratiska processen, i enlighet med Artikel 12 i FN:s barn­konvention som handlar om barns rätt att framföra sina åsikter i alla frågor som rör dem. Ökad ålder och mognad ska innebära ökat inflytande.

Barn­konventionen

Eleverna får utbildning om barn­konventionen och vad den innebär för barn och vuxna. De får förbereda frågor och under en för­middagen får de träffa Järfälla kommuns politiker och tjänstemän och direkt ställa sina frågor och för­hoppnings­vis få bra svar.

Elevernas frågor brukar handlar om allt möjligt som rör dem: toaletterna på skolan, säkra gång- och cykel­vägar, bra lek­områden där man bor och att kunna känna sig trygg i skolan och i Järfälla. Ofta har eleverna också egna förslag på hur man kan förbättra.

Dokumentation

Dokumentation Barn­hearing 2016 Pdf, 25 MB.

Mer information

Vill du veta mer om Järfällas barnhearing är du väl­kommen att kontakta barnrättsstrateg Jenny Johansson Berggren som är ansvarig för Barnhearingen i Järfälla kommun.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp