Innehåll

Syn­punkter och klago­mål

Om du som förälder har synpunkter eller klago­mål på för­skolan eller skolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett till­fälle att förbättra vår verksamhet. Du som barn eller elev har också möjlighet att framföra syn­punkter på verksamheten.

1. Vänd dig till förskolans eller skolans personal

Ta först kontakt med lärare/förskollärare eller annan personal om du har synpunkter, frågor eller klago­mål som rör den dagliga verksamheten.

2. Vänd dig till rektor

Rektorn eller förskolechefen ansvarar för verksamheten, vilket inkluderar exempelvis frågor kring säkerhet, arbets­miljö och rutiner. Om du av någon anledning inte vill eller kan vända dig till direkt till personalen kan du istället vända dig till rektorn.

3. Kontakta huvudmannen

På kommunala för- och grund­skolor är det kommunen som är huvud­man. Hit vänder du dig om det gäller större frågor som rektorn eller förskole­chefen inte kan svara på. Hit kan du också vända dig om du vill gå vidare med ditt klagomål efter att ha vidtalat rektor eller förskole­chef.

4. Kontakta tillsyndsmyndigheter

Använd nedanstående länk för att framföra dina synpunkter på Järfälla kommuns hemsida:

Missnöjd? - Järfälla kommun

Du kan vara anonym, men för att få svar måste du fylla i dina kontaktuppgifter.

I första hand vänder du dig alltid till för- eller grund­skolan om du vill lämna en synpunkt eller klagomål enligt rutinen ovan. Om du vill föra ärendet vidare kan du vända dig till Skol­inspektioneneller Barn- och elevombudet. Du kan också i vissa fall vända dig till Skolväsendets överklagande­nämnd.

Har kan du läsa kommunens rutiner för att hantera synpunkter och klagomål. Pdf, 110.7 kB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp