Innehåll

Trygghet och arbetsro

Järfälla kommuns handlingsplan för god arbetsmiljö omfattar barn, ungdomar och vuxna i förskolor och skolor. Handlingsplanen utgår från förskolans och skolans värdegrund och utgör ett övergripande dokument som ska konkretiseras i enheternas egna handlingsplaner.

Syftet är att klargöra Järfälla kommuns policy i frågor som rör enheternas arbetsmiljö och vilka åtgärder som ska vidtas när någon bryter mot den fastslagna policyn.
 
Handlingsplanen ska vara väl känd bland personal, elever och föräldrar. Den ska tillämpas i kommunala förskolor, familjedaghem och grundskolor. Planen ska utvärderas och ses över kontinuerligt.

Handlingsplan för god arbetsmiljö i förskola och skola Pdf, 4.5 MB.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp