Innehåll

Moders­måls­under­visning i grund­skola och anpassad grundskola

Elever med annat modersmål än svenska har möjlighet att ansöka om modersmåls­under­visning. Under­visningen ska främja elevers utveckling till aktiv två­­språkighet som leder till en stark identitet och kultur­kompetens.

Undervisningen i modersmål bidrar även till ökad för­ståelse, respekt och solidaritet mellan olika folk och kulturer. Forskning visar att moders­måls­­undervisning ger snabbare och högre mål­uppfyllelse i det svenska språket och i andra skolämnen.

I Järfälla har vi undervisning i ett 40-tal olika språk. Under­visningen genomförs framför allt utanför skoltid, men kan också genomföras som skolans val, elevens val eller som språkval.

För årskurs 1-5 sker under­visningen vanligtvis på elevens skola. För årskurs 6-9 kan undervisning ske på annan skola än den eleven går på.

Vad krävs för modersmålsundervisning?

Modersmåls­undervisning söks av vårdnads­havarna och förutsätter att minst en vårdnads­havare använder språket dagligen. För övrigt gäller att:

  • Språket är elevens dagliga umgänges­språk i hemmet.
  • Eleven ska ha grundläggande kunskaper i språket.
  • Minst fem elever önskar undervisning.
  • Lärare i aktuellt språk finns att tillgå.

För de fem nationella minoritets­språken; samiska, finska, meänkieli, romani och jiddisch kan modersmåls­undervisning erbjudas även om det inte är ett dagligt umgängesspråk.

För en elev som börjat i moders­måls­undervisning är deltagandet obligatoriskt. Skriftliga individuella utvecklings­planer tas fram varje år och betyg lämnas i årskurs 6‑9.

Ansökan görs via e-tjänst. För att försäkra en plats i en grupp kommande höst­termin är sista ansöknings­dagen den 1 juni.

Vårdnadshavare behöver endast söka till modersmålsundervisning en gång, därefter kommer barnet att fortsätta med modersmålsundervisningen genom hela grundskolan eller tills vårdnadshavaren väljer att avsluta modersmålsundervisningen.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp