Innehåll

Ny­anlända elever

Vårdnads­havaren till ny­anlända barn i åldrarna 6-16 år vänder sig till Järfälla språk­centrum.

På Järfälla språk­centrum får man tid för introduktions­samtal, hälso­undersökning och en första kart­läggning av barnets skol­bakgrund. I samband med det sker ansökan om skolplats.

Nyanlända ungdomar i åldrarna 16-19 år kan vända sig till receptionen på Järfälla kompetenscentrum.

Gymnasieskolans språk­introduktions­grupper finns på Järfälla gymnasie­skola, från 16 år och uppåt.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp