Innehåll

Svenska som andra­språk i Järfälla

Svenska som andra­språk är ett eget ämne med en egen kursplan i grund­skolan och gym­nasiet. Det har samma status som ämnet svenska, vilket innebär att elever som läst svenska som andra­språk har samma behörighet till universitet och högskola som de elever som läst ämnet svenska.

I kursplanen står det att syftet med utbildningen i svenska som andraspråk är att eleverna ska uppnå en funktionell behärskning av det svenska språket som är i nivå med den som elever med svenska som modersmål har. Ytterst är syftet att eleverna ska uppnå förstaspråksnivå i svenska. Därmed får de förut­sättningar att kunna leva och verka i det svenska samhället på samma villkor som elever med svenska som modersmål.

Vem kan läsa svenska som andra­språk?

Elever som har ett annat moders­mål än svenska har rätt att få under­visning i svenska som andraspråk. Rektor beslutar om under­visning ska anordnas för en elev.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp