Innehåll

Årlig inkomst­jämför­else

Järfälla kommun gör en årlig ­jämförelse mellan familjens uppgivna inkomst och den inkomst man deklarerat till Skatte­verket.

Familjer/hushåll som har betalat för mycket avgift kommer att få pengar tillbaka och de som har betalat för lite kommer att få en extra faktura. Om beloppet som skiljer är under 300 kronor per år händer ingenting. Man får ingen extra faktura att betala och ingen utbetalning med pengar tillbaka.

Avgiften som du betalar varje månad för förskola, pedagogisk omsorg eller fritidshem är preliminär tills vi jämfört med den inkomst som du deklarerat mot Skatteverket. Den extra fakturan baseras alltså på det familjen/hushållet deklarerat, delat med 12 månader, och jämförs med de uppgifter som ni skickat in till oss på kommunen.

När du lämnar inkomst till Järfälla kommun måste du räkna med hela årets inkomst före skatt, även om du inte haft plats hela året.

Har du fått en begäran om att uppdatera dina inkomstuppgifter?

Vi behöver veta din inkomst (före skatt) för att du ska betala rätt avgift. Det du behöver göra är att uppdatera din inkomst via vår e-tjänst. Datum för inkomst går endast att registrera från och med nästkommande månad och framåt i tiden. Inkomst för tidigare period korrigeras med inkomstjämförelsen.

Om du inte rapporterar in dina inkomstuppgifter kommer vi att skicka ut en påminnelse. Det gäller även om du inte har uppdaterat dina inkomstuppgifter på länge. Det gör vi för att undvika att avgiften automatiskt övergår till full avgift enligt Maxtaxa. Från att du tagit emot påminnelsen behöver dina inkomstuppgifter uppdateras inom sju dagar.

Om du missar att rapportera in inom utsatt tid kommer du att bli debiterad maxtaxa från och med innevarande månad med nästa faktura. Du kan när som helst ändra din inkomst via vår e-tjänst.

Lämna in dina inkomstuppgifter via vår e-tjänst

Här hittar du de vanligaste frågorna om den årliga inkomstjämförelsen.

Hur vet jag om jag ska betala eller få tillbaka pengar?

Du som ska betala får en extra faktura som kommer i oktober, men som har en längre betalnings­period så att du kan dela upp kostnaden på flera månader.

Om du istället ska få tillbaka pengar så ser du kreditfaktura och ett minustecken framför beloppet på fakturan.

Med fakturan får du ett följebrev som förklarar om du ska betala eller få tillbaka pengar. 

Vad ska jag göra om jag inte har möjlighet att betala just nu?

Sista dagen som fakturan ska vara betald är den 29 december 2023. Om du vill så kan du dela upp på oktober, november och december. Du använder då samma OCR-nummer på alla betalningarna. Det viktigaste är att hela beloppet är slutbetalt den 29 december 2023. 

Jag behöver längre tid på mig att betala av fakturan, vad kan jag göra?

Behöver du ännu längre tid på dig att betala så finns alternativet att göra en avbetalningsplan. Då läggs det dock på 8 % på fakturans värde, 170 kr som engångsavgift och 60 kr per avi om man inte väljer autogiro.

Observera att avbetalningsplan läggs upp efter fakturans förfallodatum, d v s från och med 1 januari 2024.

Om du väljer att göra en avbetalningsplan och dela upp fakturans belopp på upp till 12 månader så fyller du i uppgifterna i denna e-tjänst

Jag ska få tillbaka pengar, vad gör jag då?

Om du ska få tillbaka pengar så kommer det först göras en kontroll så att du inte har andra obetalda fakturor. Dessa kommer då eventuellt att dras av, vilket innebär att det belopp du får tillbaka kan skilja sig från beloppet som står på fakturan.

Gå in på e-tjänsten här för att lämna dtt kontonummer

Jag brukar betala via autogiro, vad gäller då?

Du som ska betala får en extra faktura som kommer i oktober 2023. Den kommer inte att dras på ditt autogiro utan ska betalas till kommunens plusgiro eller bankgiro.

Om du ska få pengar tillbaka så kommer du få summan utbetalad direkt till det konto som autogirot är kopplat till. Det kommer först göras en kontroll så att du inte har andra obetalda barnomsorgfakturor hos kommunen. Dessa kommer då att dras av, vilket innebär att det belopp du får tillbaka kan skilja sig från beloppet som står på fakturan. 

Jag har fått en e-faktura i min bank men ser inte bilagan

Om du inte ser fakturans bilaga, så kontakta din bank som kan hjälpa dig med det. 

Om fakturan du har fått har förfallodatum 29 december så ska du betala fakturan. Om du istället ska få tillbaka pengar så ser du kreditfaktura och ett minustecken framför beloppet på fakturan.

Jag har fått en utbetalningsavi

Om du får en utbetalningsavi, så är enklaste sättet att använda den på någon av de ställen som löser in dem, exempelvis mataffärer. Om du istället vill ha pengarna insatta på ditt konto, så får du kontakta din bank som talar om vad som gäller för just din bank. 

Hur beräknas avgiften?

Vad du betalar för att ha dina barn på förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg bestäms av flera saker: hur mycket familjen/hushållet har i lön eller annan inkomst som man betalar skatt på, hur gammalt barnet är och hur många timmar barnet är i förskolan varje vecka. Kostnaden för barn på fritidshem är bara uträknad på vilken lön familjen/hushållet har.

Läs mer om avgifter och regler för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Vad menas med hushåll?

Med hushåll avses familj, ensamstående, gifta eller samman­boende på den adress där barnet är folkbokfört.

Hur anmäler jag ny inkomst?

För att din avgift för förskola, pedagogisk omsorg och fritids­hem ska bli rätt är det viktigt att vi alltid har aktuell inkomst­uppgift. Räkna ut hushållets årsinkomst före skatt och dividera den med 12. Då får du fram uppskattad genom­snittlig månads­inkomst och det är den du ska ange när du anmäler hus­hållets inkomst till oss.

Anmäl eller ändra hushållets inkomst via e-tjänst

Vad ska jag göra om jag har fler frågor?

Om du har fler frågor som inte har besvarats här kan du vända dig till servicecenter via kontaktformuläret eller ringa på telefon 08‑580 285 00.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp