Innehåll

Attitydundersökning

Varje år genomför vi en attitydundersökning i Järfällas förskolor och pedagogisk omsorg för att ta reda på vad du som förälder tycker om verksamheten.

Varför görs undersökningen

  • Ta reda på vad föräldrar tycker om förskolan och pedagogisk omsorg i Järfälla kommun.
  • Öka föräldrainflytandet i förskolan och pedagogisk omsorg.
  • Undersöka om förskolor och pedagogisk omsorg uppfyller kommunens mål.
  • Hitta områden där vi kan bli bättre

Resultat 2021 och 2022

Vårdnadshavare i förskola

Indiaktor i (%)

2021

2022

Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande på förskolan

95

94

Utbildningen på förskolan väcker mitt barns nyfikenhet

93

92

Lärmiljön på mitt barns förskola är inbjudande, inkluderande och bidrar till utveckling och lärande *1)

91

89

Mitt barn känner sig tryggt på förskolan

96

96

Mitt barn tycker om att vara på förskolan

96

95

Mitt barns förskola arbetar aktivt med värdegrundfrågor

*2)

79

Personalen motverkar aktivt att något barn behandlas illa

79

78

Jag känner till hur förskolan arbetar för att motverka mobbning, kränkande behandling eller diskriminering


66

Jag upplever ett professionellt bemötande av personalen på förskola

`2)

79

Jag upplever att utvecklingssamtalet bygger på dokumentation av mitt barns utveckling och lärande

81

79

Mitt barn får ett tillräckligt stöd på förskolan

88

87

Mitt barn får vara med och påverka arbetssätt och verksamhetens innehåll *3)

65

61

Jag kan rekommendera mitt barns förskola

90

88


*1) Frågan omformulerad från 2021

2021: "Miljön på mitt barns förskola ger goda förutsättningar till utveckling och lärande"

*2) Frågan ej med 2021

*3) Frågan omformulerad från 2021

2021: "Barnen får vara med och påverka arbetssätt och verksamhetens innehåll "

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp