Innehåll

Jämför gym­nasie­skolor

Jämförelser mellan gymnasie­skolor och program i länet och kommunen.

I planen för uppföljning ligger bland annat en allt bredare jäm­förelse med andra gymnasie­skolor i länet. Kommunerna i Stockholms län har till­sammans tagit fram en struktur som kortfattat ska användas för att presentera gymnasie­skolornas kvalitet och elevernas syn på skolan som lärmiljö.

Beskrivningen av detta grundas på en elevenkät som belyser fyra huvud­områden: trygghet, lärande, elev­inflytande och helhets­omdöme om skolan. Samt en redo­visning av elevernas studie­resultat.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp