Innehåll
Ett torg med en buss som står vid en hållplats.

Ekonomi och resor på gymnasiet

Här kan du läsa mer om SL-kort, skolskjuts, inackorderingsstöd och olika former av studiemedel. Om du har fler frågor kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola.

SL-kort

Från och med höstterminen 2019 får endast de elever som har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan ett gratis SL-kort. Du som går på ett gymnasium i Stockholms län och har mer än sex kilometer mellan hemmet och skolan får SL-terminsbiljett av skolan på uppropsdagen. Det gäller både kommunala och fristående gymnasieskolor i Stockholms län.

Skolskjuts inom anpassad gymnasieskola och elevresor i gymnasieskolan

Elever inom anpassad gymnasieskola kan beviljas skolskjuts och elever i gymnasieskolan kan beviljas elevresor. Eleven måste vara bosatt i Järfälla.

Riktlinjer för skolskjuts inom anpassad gymnasieskola och elevresor i gymnasieskolan från och med den 1 januari 2022 Pdf, 166.7 kB.

Vem får skolskjuts?
För elever i gymnasieskolan finns ingen lagstadgad rätt till skolskjuts, men elev som på grund av en svår och bestående funktionsnedsättning inte kan ta sig till sin gymnasieskola med kollektivtrafik kan ansöka om färdtjänst. Vid frågor om färdtjänst, kontakta servicecenter.

För elever inom anpassad gymnasieskola gäller rätten till skolskjuts en resa per skoldag, tur och retur mellan hemmet och skolan, under förutsättning att eleven går i den skola som kommunen placerat dem i. En grundförutsättning för att beviljas skolskjuts är att eleven är folkbokförd i kommunen.

Ansökan om skolskjuts (myndiga elever)

Ansökan om skolskjuts (vårdnadshavare)

Studiebidrag och extra tillägg

Elever i gymnasieskolan kan få olika former av studiehjälp. Studiebidrag får du utan att ansöka om det. Extra tillägg måste du ansöka om hos Centrala studiestöds­nämnden (CSN).

Som elev i gymnasie­skolan kan du få studie­hjälp i form av studie­bidrag och extra tillägg.

Studiebidrag
Studiebidrag får du utan att ansöka om det. Studie­bidrag ut­betalas för studietid, det vill säga normalt 10 månader per läsår.

Extra tillägg
Extra tillägg måste du ansöka om hos CSN. Det är ett bidrag som du kan få om familjen har låga inkomster och prövas med hänsyn till din och dina föräldrars ekonomi. Hur mycket du kan få per månad varierar. Extra tillägg ut­betalas för studietid, det vill säga normalt 10 månader per läsår. Du som vill ansöka om extra tillägg kan få stöd av studie- och yrkesvägledare på din skola.

Ansök om extra tillägg

Inackorderingsstöd

Du som studerar på gymnasie­skola på annan ort kan ansöka om inackorderings­stöd. Detta gör du hos din hemkommun för kommunal gymnasieskola och hos Centrala studiestöds­nämnden (CSN) för fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola.

Kommunal gymnasie­skola
Den här informationen gäller dig som är hemma­hörande i Järfälla kommun. Om du studerar på en kommunal gymnasie­skola på annan ort skickar du ansökan till hem­kommunen (Järfälla) i samband med skolstarten i augusti/sep­tember. Till ansökan ska bifogas särskild bilaga som ska skrivas under av skolan i samband med höst­termins­starten. Se kommunens riktlinjer genom länken "Ansök om inackorderingsstöd".

Fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola
Om du studerar på en fristående gymnasie­skola eller riks­internatskola ska ansökan göras på särskild blankett som skickas till CSN. Se länk "Ansök om inackorderingsstöd nedan för närmare information och beställning av ansöknings­blankett.

Ansök om inackorderingsstöd

Tilläggsbelopp/verksamhetsstöd

Fristående och kommunala gymnasie- och anpassade gymnasieskolor kan utöver grundbelopp söka tilläggsbelopp respektive verksamhetsstöd. Detta avser elever med omfattande behov av särskilt stöd. Ansökan görs av rektor på skolan.

Läs mer och ansök om tilläggsbelopp/verksamhetsstöd

Kontakt

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-580 285 00

Epost: kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp