Innehåll

Studie­avbrott eller byte av gymnasie­skola

När en elev avbryter sina studier på en gymnasie­skola eller byter skola ska detta anmälas till den kommun där eleven är folkbokförd. Från­varo i betydande ut­sträckning ska också anmälas till hem­kommunen.

Anmäla studie­avbrott eller byte av gymnasie­skola

Ladda ner blanketten Anmälan om avbrott eller byte av gymnasie­skola.

Blanketten kan fyllas i digitalt, och skickas per e-post till: kaa@jarfalla.se

Alternativt kan blanketten skrivas ut, och originalet skickas då per post till:

Kommunala aktivitetsansvaret
Järfälla Kompetenscentrum
Mjölnarvägen 6
177 80 JÄRFÄLLA

Läs mer på Ung vägledning

Ung vägledning

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp