Innehåll
En översiktskarta över Järfälla och angränsande kommuner.

Söka vuxenutbildning i annan kommun

Järfälla kommun har ett stort utbud av utbildningar, trots det kan man ibland behöva söka utbildning i en annan kommun. Du ansöker via vår e-tjänst. Här berättar vi vad som är viktigt att tänk på.

Ansök till annan kommun - så går det till

 1. Finns samma utbildning i Järfällas eget kursutbud? I så fall sök den utbildningen. Kolla i Järfällas kurskatalog.
 2. Annars - ansök via den andra kommunens ansökningssystem.
 3. Gå sedan till e-tjänsten "Vux i annan kommun - ansök".
 4. Ladda upp en kopia av ansökan även till Järfälla, via e-tjänsten, glöm inte bilagor.
 5. Inom två veckor får du svar antingen från Järfälla eller från den andra kommunen.

Obs! Om du har skyddad identitet eller inte tillgång till Bank ID ska e-tjänsten inte användas. Ring då istället till: 08-580 285 00.

Vad händer sedan?

 • Det är rektorn på vuxen­utbildningen som beslutar om Järfälla kommun godkänner betalningen av din utbildning.
 • Det är den kommun du ansökt till som sköter antagningen.
 • Vi meddelar dig beslutet via sms i samband med att vi behandlar din ansökan.
 • Viktigt att du kontrollerar dina kontaktuppgifter på ansökan!

Följande behövs för e-tjänsten

 • Folkbokförd i Järfälla kommun
 • Bank ID
 • Ansökningsblankett till den utbildning du vill läsa

Bra att tänka på när du ansöker till annan kommun

SFI

 • Har du särskilda skäl? Skriv dem på din ansökan eller lämna in som bilaga.
 • Om ditt särskilda skäl är arbete - glöm inte att skicka med arbetsgivarintyg och arbetsschema. 

Utbildning på gymnasial nivå 

Tänk på att Järfälla har avtal med skolor i hela Stockholmsområdet - och dessa kurser räknas till Järfällas kursutbud. Skolorna ligger till exempel inne i Stockholm city, i Sollentuna, Kista och på många andra ställen. Se alla kurser och skolor i Järfällas kurskatalog. Du ansöker direkt i kurskatalogen.

 • Erbjuds utbildningen i Järfällas kurskatalog? Om den gör det ska du i första hand söka genom Järfälla.
 • Alla är inte prioriterade för att få läsa gymnasial vuxenutbildning. Du behöver tydligt motivera i ansökan vad målet med studierna är.

Kurspaket (yrkesutbildning/kombinationsutbildning)

Tänk på att Järfälla har avtal med skolor i hela Stockholmsområdet - och dessa kurser räknas till Järfällas kursutbud. Skolorna ligger till exempel inne i Stockholm city, i Sollentuna, Kista och på många andra ställen. Se alla kurser och skolor i Järfällas kurskatalog. Du ansöker direkt i kurskatalogen.

 • Erbjuds utbildningen i Järfällas kurskatalog? Om den gör det ska du i första hand söka genom Järfälla.
 • Alla är inte prioriterade för att få läsa kurspaket. Du behöver tydligt motivera i ansökan vad målet med studierna är.
 • För ansökan till kurspaket kan Järfälla kommun behöva boka en tid med dig för studieplanering för att din ansökan ska vara komplett. 

Apply to adult education in another municipality - in English

 1. Do we have the same course in the Järfälla course catalogue? If so, apply there instead. Check Järfälla's course catalogue here.
 2. Otherwise, apply though the regular application system of the other municipality.
 3. Then go to the digital application above "Vux i annan kommun - ansök".
 4. Upload a copy of the application to Järfälla, through our digital application system, including attachments.
 5. You will receive an answer within two weeks, either from Järfälla or from the other municipality.

Note! If your identity is protected (skyddad ID) or if you do not have access to Bank ID, you should not use the digital application. Instead call us on: 08-580 285 00.

What happens next? - In English

 • It is the principal of the adult education in Järfälla that decides whether Järfälla municipality agrees to pay for your education.
 • It is the municipality to which you have applied that handles the admission.
 • You will receive a decision via sms in connection with our processing of your application.
 • It is important that you check your contact information on the application!

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp