Innehåll

Termins­tider och lov

Barn som leker på skolgården vid Fastebolskolan

Här hittar du läsårsdata – terminer, lov och ledigheter, för de kommunala skolorna i Järfälla.

Ytterligare en studiedag ska läggas ut under läsåret, respektive skola avgör när och meddelar vårdnadshavare via V-klass.

Höstterminen 2022

Torsdag 18 augusti
Läsårets första dag

Måndag 31 oktober– onsdag 2 november
Studiedagar

Torsdag 3 november - fredag 4 november
Lovdagar

Torsdag den 22 december
Terminavslutning

Vårterminen 2023

Måndag 9 januari
Terminens första dag

Torsdag 2 februari
Studiedag

Måndag 27 feb – fredag 3 mars
Sportlov (vecka 9)

Tisdag 11 april – fredag 14 april
Påsklov (vecka 15)

Fredag 19 maj
Lovdag

Måndag 5 juni
Lovdag

Fredag 9 juni
Läsårsavslutning

Höstterminen 2023

Måndag 21 augusti
Läsårets första dag

Måndag 30 okt

onsdag 1 nov
Studiedagar

Torsdag 2 nov fredag 3 nov
Lovdagar

Onsdag 20 december
Terminsavslutning

*Ytterligare en studiedag ska läggas ut under läsåret. Respektive skola avgör när och meddelar vårdnadshavare via Vklass.

Observera att fristående skolor kan ha andra terminstider och lov­dagar. Se respektive fri­stående skolas webbplats för korrekt information.

**Gymnasieskolan avslutar läsåret en vecka tidigare.

Ledighet utanför lov

För att skolan ska kunna ta ansvar för elevens kunskaps­utveckling är det viktigt att eleven är närvarande i skolan. Järfällas skolor är därför restriktiva i sin bedömning av ledighet utanför skollov.

Rektor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår. Bedömningen görs utifrån elevens hela skolsituation, som studie­situation, från­varons längd, och möjlighet att kompensera förlorad under­visning.

Om det finns synnerliga skäl kan rektor bevilja längre ledighet. Det sker endast i undantags­fall. En planerad längre semester­resa räknas inte som synnerliga skäl. Ledighet under nationella prov beviljas endast om det finns synnerliga skäl.

Vårdnadshavare ansvarar för att eleven tar igen under­visning som denne gått miste om under ledig­heten.

Läs mer om närvaro i skolan och ogiltig frånvaro Pdf, 3.3 MB.

Text

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp