Innehåll

Kurser på gymnasial nivå

Här finns all information om gymnasial vuxenutbildning på Järfälla Lärcentrum. Startdatum finns på ansökningssidan och kan endast sökas under ansökningsperioden.

Vanliga frågor och svar

Vem kan läsa gymnasievux?

Du kan söka till gymnasial vuxenutbildning från året då du fyller 20 år.

Kurser på gymnasienivå är indelade i olika nivåer beroende på elevens förkunskaper i ämnet. För att kunna studera på den gymnasiala vuxenutbildningen ska man ha avslutade studier på grundläggande nivå eller motsvarande kunskaper. Man måste fylla minst 20 år det år man börjar hos oss.

Undervisningen består av lärarledda genomgångar, övningar och arbete i grupp och enskilt, olika former av redovisningar och handledning. Även självstudier förekommer. Studierna sker oftast i klassrum eller studiehall. Kurserna har fasta schematider. Man får betyg.

Vi startar regelbundet kurser på gymnasial nivå. Klicka på "Till ansökningssidan" för att se aktuella kursdatum. Sista ansökningsdag är åtta veckor före kursstart.

Svenska som andraspråk (Sva)

Vi erbjuder svenska som andraspråk på alla nivåer. Välj mellan dag- och kvällskurser. (Kvällskurserna startas endast om tillräckligt många ansöker.)

Behöver du hjälp med ansökan?

För att hjälpa dig att ansöka till våra kurser har vi tagit fram en instruktionsfilm.

Se instruktionsfilmen om hur du ansöker 

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp