Innehåll

Hitta till Lärcentrum

Järfälla Lärcentrum finns på två olika adresser. Se adress för din skolform nedan.

Karta skolområdet i Jakobsberg.

KARTA ÖVER SKOLOMRÅDET I JAKOBSBERG. ORANGE PRICK = SFI. GUL PRICK = KÖKSUTBILDNING.

SFI, Lärvux

Mälarvägen 2, Jakobsberg. Se orange markering i kartan ovan.

SFY kök, kockutbildning

Mjölnarvägen 6, Jakobsberg. Se gul markering i kartan ovan.

Sfinx

Mjölnarvägen 6, Jakobsberg. Se gul markering i kartan ovan.

Grundläggande & gymnasiala kurser

Mälarvägen 2, Jakobsberg. Se orange markering i kartan ovan.

POSTADRESS för alla skolformer

Järfälla Lärcentrum
Mälarvägen 2
177 41 Järfälla

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp