Innehåll

Språk och kommunikation

Kurskod: SGRSPR7

Verksamhetspoäng: 1200

För dig som vill lära dig:

  • läsa ordbilder och enkla ord
  • skriva enkla ord
  • lyssna och samtala med bok- och bildsamtal
  • arbeta med enkla texter
  • träna på att uttrycka tankar och känslor
  • engelska ord i vardagen, musik och film
  • använda digitala hjälpmedel

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp