Innehåll
Elever som sitter i ett klassrum.

Svenska som andraspråk (SVA)

Utveckla din förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt. Svenska som andraspråk finns på grundläggande och gymnasial nivå. Här kan man läsa alla kurser, i klassrum eller på distans.

Om utbildningen

Efter avslutad SFI (svenska för invandrare) börjar man studera på grundläggande nivå (delas in i fyra delkurser). Därefter följer tre kurser på gymnasial nivå.

Ämnet i sin helhet syftar till att utveckla kunskaper och färdigheter i språket hos individer med annat modersmål än svenska och därmed öka möjligheterna att ta en aktiv del i samhället genom högre studier eller arbete.

På lektionerna tränar vi de fyra förmågorna; läsa, skriva, lyssna och prata, på många olika sätt.

Ansök till utbildningen

Har du frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till våra studie- och yrkesvägledare.

kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp