Innehåll

Elevassistent påbyggnad på Järfälla Lärcentrum

Den här utbildningen är för dig som läst barnskötare bas och som vill arbeta med att stödja skolelever i deras lärande och utveckling.

En elevassistent arbetar oftast i skolan och stödjer elever med exempelvis läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Undervisningen sker på dagtid i klassrum genom att du deltar i föreläsningar, praktiska övningar, studiebesök och APL (arbetsplatsförlagt lärande). I utbildningen ingår 15 % APL, vilket motsvarar 5 veckor.

  • Gymnasiepoäng: 400 (totalt 1300 poäng inklusive basutbildningen).
  • Förkunskapskrav: godkänt betyg i sve/sva grund samt barnskötare bas.
  • Undervisning: klassrum dag.
  • Kurslängd: 1 termin.
  • Praktik: ingår.
  • Start & ansökan: Utbildningen startar i augusti och januari. Ansök senast åtta veckor före kursstart.

Mer om utbildningen

Utbildningen består av kurser från barn- och fritidsprogrammet. Du läser kurserna: barns lärande och växande, pedagogiskt arbete, specialpedagogik.

Utbildningen är del av ett nationellt yrkespaket utformat av Skolverket.

Utbildningen är studiemedelsberättigad via CSN (Centrala studiestödsnämnden) och du bekostar din kurslitteratur själv.

Praktik

I utbildningen ingår praktik (arbetsplatsförlagt lärande). Under dessa perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Praktiken motsvarar minst 15% av din utbildning.

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan du arbeta som elevassistent på en skola.

Om du vill ta en fullständig gymnasieexamen behöver utbildningen kompletteras med flera kurser och ett komvuxarbete (uppsats). Det krävs också för att kunna söka en vidareutbildning inom yrkeshögskolan.

Hitta hit

Skolan ligger på Mälarvägen 2 i Jakobsberg. Det är nära till pendeltåget.

Har du frågor?

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare genom att mejla till kontakt@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp