Innehåll
Flera personer iklädda i förkläden står och lagar mat.

Kock i kombination med SFI eller SVA grund

Vill du jobba i kök och kunna få jobb direkt efter utbildningen? Efter vår kockutbildning får många av eleverna jobb direkt!

Sök till utbildningen
Anmälan öppnar under våren

Vem kan söka?

Du som har avslutat SFI C men inte är klar med SVA grund.

Tidigare kunskaper och erfarenheter valideras. Det kan ge kortare utbildningstid.

Kursstart i augusti. Anmälan öppnar i mars och stänger tre veckor före varje start.

Vad får man?

  • Kartläggning av tidigare kunskaper och individuell studieplanering.
  • Du har praktik under mer än halva utbildningstiden.
  • Under praktiktiden träffas elev, handledare och lärare kontinuerligt för utvärdering.
  • Teori och praktik varvas. I teoridelen ingår lektioner i klassrum och lektioner i kök med lärare.
  • I teoriblocken ingår också språkundervisning i klassrum.
  • Studiebesök, föreläsningar och presentationer av fackförbund och branschorganisation.

Mer om utbildningen

Det är en ca 40 veckor lång påbyggnadsutbildning till kock där stora delar av gymnasiets treåriga restaurangutbildning ingår i kombination med studier i svenska. Utöver arbetspraktik ingår både teoretiska och praktiska moment. Arbetspraktiken är förlagd i välrenommerade restaurangkök.

Praktiska prov görs under utbildningens gång. Intyg och betyg erhålls för genomförd utbildning. Språkbedömning görs under kursen. Betyg sätts när du är godkänd på språkkursen.

Utbildningen följer gymnasieskolans kurser gällande innehåll, mål och kunskapskrav. Den är på heltid och CSN-berättigad.

Kock med SFI och sva grund ger 1400 gymnasiepoäng.

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan du jobba som kock i alla typer av kök.

Många av våra elever har fått vikariat eller anställning direkt efter utbildningen på sina praktikplatser eller i olika kommunala kök.

Bor du i annan kommun?

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY kock – din hemkommun måste godkänna ansökan. I slutet av anmälan får du en blankett som ska lämnas till hemkommunen.

Har du frågor?

Kontakta våra studie- och yrkesvägledare genom att mejla till kontakt@jarfalla.se.

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp