Innehåll

Köksbiträde med SFI

Utbilda dig till köksbiträde parallellt med svenskstudierna. Praktik på arbetsplats ingår. Kursstart: augusti och januari.

Utbildningen i korthet

  • Kombinationsutbildning med svenska och yrkeskurser.
  • Utbildningen är på heltid och pågår i 20 veckor.
  • Startar i januari och augusti. Ansökan öppnar i mars och september, den stänger tre veckor före varje start.
  • Utbildningen är CSN-berättigad.
  • Språkstöd där en lärare i svenska är med dig under dina studier i matlagning.
  • Praktik på en arbetsplats 2 dagar i veckan.
  • Utbildningen ger en bra grund för arbete som köks- och restaurangbiträde.
  • Studeranden får ett intyg efter avslutad utbildning och ett betyg i Matlagning 1 samt Svenska som andraspråk grundläggande eller SFI (beroende på nivån som läses).

Var kan man jobba?

Efter utbildningen kan man jobba som köksbiträde i alla typer av kök, t.ex. restaurang- eller skolkök.

Flera av våra elever har fått vikariat direkt efter utbildningen på sina praktikplatser eller i olika kommunala kök.

Vem kan söka?

Den som har avslutat SFI B men inte är klar med SVA grund och gillar att arbeta i kök.

Kursstart i januari och augusti. Anmälan öppnar i mars och september.

Bor i annan kommun

Du som är folkbokförd i en annan kommun än Järfälla och vill söka till SFY kök - din hemkommun måste godkänna ansökan. I slutet av anmälan får du en blankett som ska lämnas till hemkommunen.

Frågor om utbildningen

Ställ dina frågor till våra studie- och yrkesvägledare här:
kontakt@jarfalla.se

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp