Innehåll

LOV - lagen om valfrihetssystem

Lagen om valfrihets­system (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter brukare själva välja bland godkända leveran­törer i ett valfrihets­system.

I Järfälla får brukaren själv välja utförare av:

  • hemtjänst
  • ledsagarservice
  • avlösarservice
  • boendestöd
  • daglig verksamhet
  • korttidsvistelse
  • sysselsättning
  • familjerådgivning

Vad krävs för att bli utförare?

För att bli godkänd utförare måste vissa kriterier uppfyllas. Det är socialnämnden som beslutar om vad som krävs för att bli godkänd. Ersättning för utförandet av de olika insatserna beslutas av socialnämnden en gång per år.

Vill du veta mer kan du kontakta kommunens servicecenter på telefon 08-580 285 00 (tonval 1).

Senast uppdaterad:

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service syftar till att göra den digitala servicen mer tillgänglig, särskilt för personer med funktionsnedsättning. Om du upplever att webbplatsen inte lever upp till det kan du meddela oss här eller begära ut otillgängligt innehåll i alternativt format.

Läs mer i vår tillgänglighetsredogörelse om du vill veta hur väl vår webbplats uppfyller kraven

Påtala bristande tillgänglighet
Begär att få otillgängligt innehåll levererat i alternativt format

Om du upplever att du på grund av bristande tillgänglighet inte kan ta del av innehåll kan du begära att få detta levererat i ett alternativt format. Fyll i formuläret så återkopplar vi till dig.Upp